Sistema intern de garantia de qualitat Sistema intern de garantia de qualitat

Secretaria del Màsters en Biomedicina 
Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida

Edifici Dr. Aiguader (campus del Mar)
Doctor Aiguader, 80
08003 Barcelona

 (+34) 93 316 3513

[email protected]