El Laboratori d’Aprenentatge UPF (UPF Learning Lab) és un centre interdisciplinari de la UPF que té per finalitat donar suport a la Recerca, el Desenvolupament i la Innovació (R+D+I) en Educació, mitjançant l’experimentació, l'anàlisi de dades i la transferència de resultats de recerca sobre l'ensenyament i l'aprenentatge a l’activitat docent de la Universitat i a la Societat (Acord del Consell de Govern de 27 d'abril del 2022). 

La seva missió és contribuir a l'excel·lència de la recerca, docència i transferència de la UPF des de la investigació en innovació educativa.

El Laboratori col·labora amb el CLIK (el Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement), el centre a la UPF que impulsa les activitats d'innovació, millora i suport a la docència i contribueix a la formació del professorat.

A més, el Laboratori d’Aprenentatge col·labora amb grups de recerca a la UPF que fan investigació des de perspectives de diferents disciplines sobre educació i l’activitat de l'alumnat i els docents a la Universitat. El Laboratori d'aprenentatge compta també amb la col·laboració dels responsables d'innovació educativa de cadascun dels centres integrats de la UPF.

Comitè d'experts

Els membres del Comitè d’experts són: 

 • Directora:

  Davinia Hernández-Leo, Catedràtica, Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions; Comissionada per a la Recerca en Innovació Educativa a la UPF.

 • Investigadors de la UPF:

  Caterina Calsamiglia, Investigadora ICREA, Departament d'Economia
  Daniel Cassany, Professor Titular, Departament de Traducció i Ciències del Lenguatge
  Mireia Trenchs, Catedràtica, Departament d'Humanitats
  Carlos Scolari, Catedràtic, Departament de Comunicació

 • Representant d'agents educatius locals:

  Eduard Vallory, President de Catesco 

Gestió adeministrativa i econòmica a càrrec de La Factoria / CLIK.