El Laboratori d’Aprenentatge UPF o UPF Learning Lab articula experimentació sobre l’aprenentatge i l’aplicació dels indicis generats per a la millora de l’activitat docent de la Universitat.

En part de les seves accions, el laboratori col·labora amb grups de recerca a la UPF. Diversos grups de recerca a la UPF fan investigacions interdisciplinàries sobre ensenyament i aprenentatge. Part d'aquesta recerca és en el context de l'educació superior i l'activitat de l'alumnat i els docents a la universitat.

Notícies de resultats de la recerca

Grups de recerca