Resum

El primitivisme és un dels vessants constitutius de l'art contemporani, encara que la seva importància no ha estat prou considerada. Els resultats de les investigacions dutes a terme per aquest grup investigador en els seus projectes anteriors sobre primitivisme, centrades majoritàriament a Europa, han posat de manifest que: 1) no hi ha una sola vessant del primitivisme sinó diverses, 2) que aquest és un fenomen polièdric, 3) que les seves característiques depenen en gran mesura dels diferents contextos històrics, culturals i socials que l'emmarquen, i 4) que es nodreix de diferents arrels i respon a diferents realitats. A causa d'això, el present projecte es proposa situar i analitzar comparativament el fenomen des de la relació artística entre Europa i Amèrica, a través de les seves similituds i diferències, fet que permet plantejar una definició del fenomen del Primitivisme en un sentit ampli però d'una manera molt més específica i detallada. A Europa, el primitivisme es va caracteritzar per la seva càrrega subversiva cap als preceptes morals i estètics de la vella Europa. Acceptant i abraçant el Primitiu, els artistes primitivistes intentaven abolir el seu propi llegat cultural i històric, negant la suposada supremacia d'aquesta identitat cultural i forjant així una actitud crítica o contestatària feia les arrels de la seva pròpia societat Occidental. Per contra, ubicat en aquest nou context americà, el concepte de primitivisme adquireix un ampli espectre de matisos que distingeixen l'europeu. En primer lloc, Amèrica del Nord i del Sud ofereixen un complex gresol de contextos que exigeixen una ampliació del significat d'aquesta noció, per aconseguir distingir entre els innombrables fenòmens interns, perfilats segons zones geogràfiques, països, contextos històrics, culturals, etc. Per això reformulem la noció de "primitivisme" (singular) a "primitivismes" (plural), diferenciant entre fenòmens que permeten aclarir les diferències en un territori tan ampli com l'americà. En segon lloc, els primitivismes americans, obren un panorama enriquidor en la mesura que a Amèrica hi ha un diàleg amb la tradició pròpia, endògena, tant precolombina com a indígena, que se suma a les vinculacions provinents de la relació amb el primitivisme europeu a través de la relació entre artistes avantguardistes europeus i americans. I finalment, la càrrega subversiva, contestatària i crítica es manté en els primitivismes americans, ja que confronten la imposició de la cultura europea afirmant i construint una nova identitat cultural que sorgeix de les arrels de les societats primitives endògenes i les d'herència africana. Encara que en l'àmbit internacional el primitivisme és una tema que ocupa cada vegada més espai en la bibliografia especialitzada i en les propostes expositives d'institucions de renom, a Espanya és de particular interès perquè es tracta d'un àmbit molt poc explorat i mai tractat en les seves relacions comparatives. Aquest projecte segueix les petjades dels projectes previs subvencionats pel MEC i portats a terme pel Centre Investigador d'Art Primitiu, dels quals afloren les qüestions comparatives amb Amèrica que es pretenen abordar. Així mateix, manté el mateix marc teòric interdisciplinari, basat en la Història i la Teoria de l'Art a diàleg amb l'Antropologia, la Filosofia, la Història de la Cultura i els estudis Colonials i Postcolonials.

Entitat finançadora: Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació. Ministeri d'Economia i Competitivitat 
Des del gener del 2014 fins al desembre del 2016
Referència: HAR2013-41219-P
Investigador principal: Ocampo Siquier, Estela 
Equip d'investigadors: Anton Martí, MartaDel Valle Cordero, Alejandro Javier; Muñoz Torreblanca, Marina
Altres investigadors: Oliveras, Elena (Universidad de Buenos Aires)