Sala TàpiesL'Institut de Cultura (IUC) va néixer l'any 1994 com a resposta a la voluntat de crear un àmbit d'interdisciplinarietat on dur a terme activitats docents i de recerca destinades a promoure els estudis de cultura humanística. L'objectiu principal de l'IUC és desenvolupar activitats relacionades amb estudis interdisciplinaris i comparatius en l'àmbit de l'art, de la literatura i del pensament filosòfic que li permetin dur a terme les tasques que li corresponen: la docència de tercer cicle, la recerca i la difusió del coneixement en cultura humanística.

Els esforços de l'IUC conflueixen en la voluntat d'oferir una resposta a un dels més grans reptes del món actual i el món futur: la confluència entre les cultures filosòfica, artística i literària que configuren l'univers humanístic de la nostra tradició; entre les cultures que determinen els substrats del nostre món, Orient i Occident; entre la cultura humanística i la cultura científica, i entre els escenaris en què es configura la nostra identitat (Barcelona, Catalunya, el món ibèric, el món mediterrani, Europa). L'eix central d'actuació de l'Institut se situa, doncs, en la reflexió al voltant d'aquesta múltiple perspectiva com a plataforma d'anàlisi del present i del futur immediat.