Són membres del Consell de l'Institut de Cultura les següents persones:

Membres nats del Consell (director o directora de l'Institut, secretari o secretària de l'Institut i tot el personal acadèmic doctor adscrit a l'Institut):

 • Aparicio Maydeu, Javier
 • Argullol Murgadas, Rafael 
 • Arribas Verdugo, Sonia
 • Balló Fontova, Jordi (Dept. de Comunicació)
 • Berga Bagué, Miquel
 • Besa Camprubí, Carles
 • Bouso Garcia, Raquel
 • Capdevila Castells, Pol
 • Casals Pons, Jaume
 • Cirlot Valenzuela, Victoria 
 • Cots Vicente, Montserrat 
 • Djermanovic, Tamara
 • El Mecky, Nausikaa
 • Firenze, Antonino
 • Gibert Pujol, Miquel M. 
 • Gifra Adroher, Pere
 • Giráldez Orgaz, Fernando (Dept. de Ciències Experimentals i de la Salut) 
 • Guiu Payà, Jordi (Dept. de Ciències Polítiques)
 • Jorba Grau, Marta
 • Ibáñez Fanés, Jordi
 • Macsotay Bunt, Tomas
 • March Roig, Eva
 • Micó Juan, J.Maria
 • Monegal Brancós, Antonio (president)
 • Morrás Ruiz-Falcó, Maria.
 • Nodar Domínguez, Albert
 • Ocampo Siquier, Estela 
 • Oller Rovira, Dolors 
 • Oliver Rotger, M.Antònia
 • Pérez-Borbujo Álvarez, Fernando
 • Pfeiffer, Michael 
 • Pintor Iranzo, Ivan (Dept. de Comunicació) 
 • Ródenas de Moya, Domingo
 • Rufat Perelló, Hélène
 • Suárez de la Torre, Emilio
 • Subirana Ortín, Jaume
 • Trenchs Parera, Mireia 
 • Unguareanu, Camil (Dept. de Polítiques) 
 • Valverde Zaragoza, Isabel 
 • Vega Esquerra, Amador 
 • Vinardell i Puig, Teresa
 • Zabala, Santiago

 

Representants del personal d'administració i serveis:

 • Cano Manzano, Míriam
Directora:
 • Sonia Arribas

La Comissió de Recerca és la comissió delegada del Consell d'Institut que té per funcions l'impuls i la coordinació de les activitats de recerca de l'Institut i la gestió dels programes propis o assignats de suport a la recerca.

La Comissió de Recerca està integrada pel director o directora de l'IUC, els investigadors principals dels grups de recerca de la UPF vinculats a l'IUC, els investigadors principals dels projectes de recerca finançats i els coordinadors de subgrups vinculats als grups de recerca. Són projectes finançats els concedits en programes competitius i els regulats per l'article 83 de la LOU gestionats des de l'IUC.

Actualment, està formada per les persones següents:

 

 • Sonia Arribas Verdugo
 • Domingo Ródenas de Moya
 • Fernando Pérez Borbujo
 • Antonio Monegal Brancós (president)
 • Estela Ocampo Siquier
 • Amador Vega

La Comissió de Programació té com a funció l'impuls i la coordinació de les activitats d'extensió universitària vinculades a l'Institut de Cultura. 

Actualment està formada pel director del CER-IC, que n'actua com a president,  el coordinador acadèmic del Màster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament, el director del programa de doctorat en Humanitats, cinc membres del CER-IC, de diferents àmbits de coneixement i dos estudiants. 

 

Composició actual: 

 

President: Sonia Arribas

Coordinador del MECLAP: Miquel Berga 

Director del Programa de doctorat en humanitats: Amador Vega 

Vocals-membres CER-IC: Teresa Vinardell, Tomas Macsotay, Santiago Zabala, Eva March, Victoria Cirlot i Jaume Subirana

Vocals-Estudiants: Rocío Sola, Mercedes Pérez, Mireia Oltra, Ada Naval i Olaya García.