Resum
L'objectiu fonamental del grup de treball és establir l'itinerari d'un determinat llenguatge artístic a través de les seves formulacions històriques: el de la pintura visionària espanyola. Per això, es partirà de l'herència greco-romana i, en especial, de la judeocristiana en l'escenari de la civilització medieval. A aquest escenari es remeten algunes de les estructures icòniques esencials per comprendre l'estètica visionària de la tradició espanyola.
En aquest sentit la presència d'elements simbòlics, escatològics, teològics i filosòfics de la ment medieval prefiguren aspectes posteriors del gran art i de la gran poesia místiques. A continuació, es tractaran de reconstruir les etapes del Renaixement i del Barroc que en major mesura incideixin en la construcció del llenguatge visionari. El tractament de l'experiència estètica renaixentista i dels seus recolzaments en els llegats neoplatònic, pitagòric, hermenèutic i gnòstic pot fer-nos entendre el clima de contrastos intel·lectuals i religiosos que precedeixen el Segle d'Or. És precisament en aquest moment climàtic de la cultura espanyola on s'encarna amb major contundència les línies mestres d'allò visionari. Per això, intentarem remetre cap a aquesta cruïlla essencial les investigacions del grup tant en el terreny de la pintura (des dels mestres medievals fins Ribera, Zurbarán i Velázquez) com de la poesia encapçalada per les obres de Santa Teresa de Jesús i de San Juan de la Cruz.
Realitzats aquests trajectes el nostre propòsit és contrastar la presència, a vegades manifesta, a vegades subjacent d'aquest llenguatge artístic visionari en l'època moderna.

Equip investigador: Argullol Murgadas, Rafael (investigador principal); Cirlot Valenzuela, Victoria; Vega Esquerra, Amador, i Djermanovich, Tamara.
Entitat finançadora: DGES BHA2000-0938
Durada: des de desembre de 2000 fins al desembre del 2003