Suport institucional per fomentar la innovació

La UPF està compromesa amb l’impuls de la transferència de coneixement i l’emprenedoria. Per dur a terme aquestes tasques, la Universitat rep el suport del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i de la secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya a través del projecte UPF Valora Horitzó 2025, cofinançat amb un ajut de 2.164.404,24 €.

 

Els objectius del projecte són:

  • Enfortir la identificació, protecció, maduració i comercialització dels resultats de la recerca per facilitar la seva transferència al mercat i a la societat.
  • Promoure la col·laboració amb el món empresarial.
  • Oferir als investigadors i estudiants formació especialitzada en transferència i emprenedoria.
  • Disposar d'una estructura professional consolidada amb la capacitat de proporcionar un servei de qualitat.
  • Promoure un canvi cultural entre la comunitat universitària envers les activitats de transferència de coneixement i innovació.

Amb el suport de: