Rosa Maria Barragan

Barragan, Rosa Maria
Emprenedoria

Núria Brunet

Brunet, Núria
Transferència de coneixement - coordinació de programes

Brisa Burriel

Burriel, Brisa
Coordinació de l'àmbit de contractes i propietat intel·lectual i industrial

Marta Deulofeu

Deulofeu, Marta
Contractes

Mónica Díaz

Díaz, Mónica
Contractes de transferència i protecció

Albert Domingo

Domingo, Albert
Coordinació de l'àmbit d'emprenedoria

Guillem Martí

Martí, Guillem
Gestió de projectes

Núria Rofín

Rofín, Núria
Comunicació

Ana Sagardoy

Sagardoy, Ana
Cap de la unitat

Marc Santandreu

Santandreu, Marc
Transferència de coneixement - tecnologies de la informació i la comunicació