Rosa Maria Barragan

Barragan , Rosa Maria
Emprenedoria

Núria Brunet

Brunet , Núria
Transferència de coneixement - coordinació de programes

Brisa Burriel

Burriel , Brisa
Coordinació de l'àmbit de contractes i propietat intel·lectual i industrial

Marta Deulofeu

Deulofeu , Marta
Contractes

Mónica Díaz

Díaz , Mónica
Contractes de transferència i protecció

Albert Domingo

Domingo , Albert
Coordinació de l'àmbit d'emprenedoria

Guillem Martí

Martí , Guillem
Gestió de projectes

Núria Rofín

Rofín , Núria
Comunicació

Ana Sagardoy

Sagardoy , Ana
Cap de la unitat

Marc Santandreu

Santandreu , Marc
Transferència de coneixement - tecnologies de la informació i la comunicació