La nostra missió és promoure la transferència de tecnologies i coneixements generats a la Universitat, donant suport als investigadors en la valorització dels resultats de la seva recerca i en la transferència de les seves tecnologies i coneixements a la societat. Així mateix, fomentem l'esperit emprenedor entre la comunitat universitària, posant a l'abast dels emprenedors un conjunt de recursos i serveis per ajudar-los a assolir amb èxit la creació d'una empresa.

Per aconseguir aquests objectius, a la Unitat d'Innovació - UPF Business Shuttle rebem el suport del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i de la secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya a través del projecte UPF Valora Horitzó 2025, cofinançat amb un ajut de 2.164.404,24 €.

 

Funcions Funcions

 • Identificar i gestionar l'oferta de tecnologies i coneixements de la UPF
 • Assessorar i gestionar la propietat industrial i intel·lectual (software)
 • Assessorar, negociar i gestionar les llicències i contractes de transferència
 • Cercar i gestionar fonts de finançament per a projectes de valorització i empreses de base tecnològica
 • Fomentar la transferència de tecnologia i coneixements de la UPF a empreses i organitzacions (promocionar, sensibilitzar i formar envers la propietat industrial i la creació d'EBTs)
 • Assessorar en la creació d'empreses de base tecnològica basades en tecnologies o coneixements de la UPF
 • Fomentar la cultura emprenedora a la Universitat
 • Assessorar a emprenedors i donar-los suport en la viabilitat tècnica i econòmica del seu projecte empresarial
 • Organitzar accions formatives, conferències, trobades d'emprenedors, tallers i activitats de networking
 • Acompanyament en la recerca de finançament
 • Gestionar els Espais d'Incubació UPF-Business Shuttle

 

Amb el suport de: Amb el suport de:

Xarxes de les que formem part: Xarxes de les que formem part: