La nostra missió és promoure la transferència de tecnologies i coneixements generats a la Universitat, donant suport als investigadors en la seva interacció amb la societat i en la valorització dels resultats de la seva recerca. Així mateix, fomentem l'esperit emprenedor entre la comunitat universitària, posant a l'abast dels emprenedors un conjunt de recursos i serveis per ajudar-los a assolir amb èxit la creació d'una empresa.

Funcions Funcions

 • Identificar i gestionar l'oferta de tecnologies i coneixements de la UPF
 • Assessorar i gestionar la propietat industrial i intel·lectual (software)
 • Assessorar, negociar i gestionar les llicències i contractes de transferència
 • Cercar i gestionar fonts de finançament per a projectes de valorització i empreses de base tecnològica
 • Fomentar la transferència de tecnologia i coneixements de la UPF a empreses i organitzacions (promocionar, sensibilitzar i formar envers la propietat industrial i la creació d'EBTs)
 • Assessorar en la creació d'empreses de base tecnològica basades en tecnologies o coneixements de la UPF

 • Fomentar la cultura emprenedora a la Universitat
 • Assessorar a emprenedors i donar-los suport en la viabilitat tècnica i econòmica del seu projecte empresarial
 • Organitzar accions formatives, conferències, trobades d'emprenedors, tallers i activitats de networking
 • Acompanyament en la recerca de finançament
 • Gestionar els Espais d'Incubació UPF-Business Shuttle
 

Xarxes de les que formem part Xarxes de les que formem part

Amb el suport de Amb el suport de