La nostra missió és promoure la transferència de tecnologies i coneixements generats a la Universitat, donant suport als investigadors en la valorització dels resultats de la seva recerca i en la transferència de les seves tecnologies i coneixements a la societat. Així mateix, fomentem l'esperit emprenedor entre la comunitat universitària, posant a l'abast dels emprenedors un conjunt de recursos i serveis per ajudar-los a assolir amb èxit la creació d'una empresa.

Per aconseguir aquests objectius, a la Unitat d'Innovació - UPF Business Shuttle rebem el suport del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i de la secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya a través del projecte UPF Valora Horitzó 2025, cofinançat amb un ajut de 2.164.404,24 €.

 

Funcions Funcions

  • Identificar i gestionar l'oferta de tecnologies i coneixements de la UPF.
  • Assessorar i gestionar la propietat industrial i intel·lectual (software).
  • Assessorar, negociar i gestionar les llicències i contractes de transferència
  • Cercar i gestionar fonts de finançament per a projectes de valorització i empreses de base tecnològica.
  • Fomentar la transferència de tecnologia i coneixement de la UPF a empreses i organitzacions (promocionar, sensibilitzar i formar envers la propietat industrial i la creació d'EBTs).
  • Assessorar en la creació d'empreses de base tecnològica amb tecnologies o coneixements de la UPF.
  • Fomentar la cultura emprenedora a la Universitat.
  • Orientar i donar suport als emprenedors en els primers passos del seu projecte empresarial.
  • Oferir formació en emprenedoria mitjançant programes propis i en col·laboració amb altres entitats.
  • Gestionar els Espais d'Incubació UPF.

 

Amb el suport de: Amb el suport de:

    

Xarxes de les quals formem part: Xarxes de les quals formem part: