Gestionem els teus acords amb socis industrials

Una llicència és un tipus d’acord mitjançant el qual el propietari d’un coneixement o tecnologia autoritza una altra persona o entitat perquè l'exploti durant un temps determinat, generalment a canvi d'una contraprestació econòmica. Per tal de llicenciar una innovació, és necessari que l’hagis protegit abans (més informació a la pàgina sobre protecció del coneixement).

Si vols llicenciar la teva innovació, t’oferim aquests serveis:

  • Assessorament i suport legal.
  • Acompanyament en la cerca d’empreses interessades.
  • Suport per decidir l’estratègia d’explotació més adient.
  • Gestió de tot el procés amb l’entitat llicenciatària.

 

Preguntes freqüents