TECNIO és el segell que atorga la Generalitat de Catalunya, a través d'ACCIÓ, per identificar on es troba la tecnologia més innovadora, els desenvolupadors que l'ofereixen i els facilitadors que participen en el procés de transferència de tecnologia i coneixement.

Hi ha dos tipologies d'entitats acreditades amb el segell TECNIO:

- Les entitats que generen nova tecnologia i la posen a l'abast de les empreses catalanes: els desenvolupadors.

- Les entitats que faciliten l'accés a la tecnologia, ajudant a les empreses a conèixer la tecnologia que es genera en el seu entorn científic i tècnic: els facilitadors

 

 

Desenvolupadors de la UPF acreditats com a TECNIO Desenvolupadors de la UPF acreditats com a TECNIO