Impulsem la transferència i l’emprenedoria a la UPF

A la Unitat d’Innovació - UPF Business Shuttle tenim dues missions principals:

  • Donar suport a la transferència cap a la societat de les tecnologies i coneixements generats a la UPF.
  • Promoure l’emprenedoria a la comunitat universitària.

Per dur a terme aquestes tasques, rebem el suport del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i de la secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya a través del projecte UPF Valora Horitzó 2025.

 

Transferència

La recerca que es realitza a la UPF pot generar resultats amb potencial per aportar progrés econòmic i benestar a la societat. El procés de transmissió d’aquestes innovacions cap al mercat i la societat, amb l’objectiu d’aplicar-les, és conegut com a transferència de coneixement i tecnologia.

A la Unitat d'Innovació - UPF Business Shuttle donem suport al personal investigador de la Universitat al llarg de tot el procés de transferència, que consta de les següents etapes:

 

El procés comença amb la identificació dels resultats prometedors de la recerca. A la Unitat d’Innovació - UPF Business Shuttle duem a terme una feina de vigilància tecnològica per localitzar aquestes innovacions, tot i que el personal investigador també ens pot informar de manera proactiva a través de la pàgina sobre comunicació dels resultats. Un cop tenim identificats els resultats de la recerca valorem, juntament amb els seus responsables, les millors opcions per transferir-los.

 

En aquesta etapa utilitzem les eines jurídiques al nostre abast per protegir la propietat intel·lectual o industrial dels nous coneixements i tecnologies desenvolupats a la Universitat. Això ens permetrà preservar el control sobre el seu ús i, d’aquesta manera, contribuirem a atreure empreses i inversors, que tindran garanties per apostar per aquestes innovacions. Consulta les opcions disponibles a la pàgina sobre protecció del coneixement.

 

Habitualment, els resultats de la recerca necessiten madurar per ser explotables. Per això és necessari obtenir finançament (i, en ocasions, formació) que permeti desenvolupar les innovacions i testar-ne la utilitat mitjançant proves de concepte. Això redueix els potencials riscos d’explotar-les i facilita que se sumin als projectes inversors i empreses interessats. Pots obtenir més informació a la pàgina sobre finançament i ajuts.

 

La fase definitiva del procés de transferència consisteix en l’arribada de la innovació al mercat i a la societat. Els coneixements i tecnologies sorgits a la Universitat es poden explotar mitjançant acords amb altres entitats, llicències o la constitució d’empreses spin-off.

 

Si fas recerca a la UPF, pots saber-ne més a les pàgines sobre col·laboracions amb empreses i institucions, llicències de tecnologies i creació d'empreses.

 

Si et dediques a la inversió o ets membre d’una empresa i busques oportunitats per innovar, et convidem a visitar les pàgines sobre l’oferta tecnològica, els grups de recerca i les spin-offs de la Universitat.

 

Emprenedoria

La comunitat universitària és un col·lectiu molt creatiu, ple d’idees de negoci innovadores que poden contribuir a dinamitzar l’economia. A la Unitat d'Innovació - UPF Business Shuttle ajudem els estudiants i alumni a impulsar els seus projectes emprenedors. Ho fem per tres vies: oferint orientació i ajuda, promovent la participació en programes formatius i donant accés a espais per impulsar negocis.

 

Si ets estudiant o alumni, vols emprendre i t’agradaria cosultar més informació, t’animem a accedir a les nostres pàgines sobre suport a l'emprenedoria, formació i incubació

 

Si ens visites des d’una empresa o entitat inversora, et pot interessar la pàgina sobre les startups de la comunitat UPF.

 

Memòria d'activitats