• Premi del Consell Social de la UPF a la Qualitat en la Docència (convocatòria 2012): Candidatura guanyadora trajectòria docent: Francisco Fernández Buey
  • Premis Consell Social UPF: Premi a la Iniciativa i a la Innovació en Administració i Serveis Edició 2013 - Modalitat A: actuació o projecte realitzat. Guanyador: "Integració dels serveis d'atenció a l'estudiant a través de l'aplicació CAU" (síntesis). Esther Celma (Secretaria de la Facultat de Humanitats), Robert Moreno (Servei de Gestió  Acadèmica, Enric Soria (Servei d'Informàtica) i Pepa Valldepérez (Servei de Gestió Acadèmica), en col·laboració amb el personal de les Secretaries dels estudis de grau, el Servei de Gestió Acadèmica i la Unitat d'Aplicacions Corporatives del Servei d'Informàtica.
  • Premis Consell Social UPF: Premi a la Iniciativa i a la Innovació en Administració i Serveis Edició 2012 - Modalitat A: actuació o projecte realitzat. Finalista: "Millora de les Secretaries de Centre" (síntesis). Caps de le Secretaries de Centre i àmbit de Qualitat i Anàlisi del Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID) de la UPF.