El Diploma de Postgrau en Humanitats i Salut. Cultura, reptes de salut i projectes d'Arts in Health compta amb la qualitat del professorat del Departament d'Humanitats de la UPF i amb la participació de directius i professionals d'alt nivell del món sanitari i de les arts.