Pla d'estudis

Les assignatures que consten en aquest pla d'estudis tenen totes caràcter obligatori


Mòdul 1
(9 ECTS)


Humanitats mèdiques: fonaments filosòfics, literaris i artístics


Assignatura 1
(3 ECTS)


El cos, la salut i la malaltia al llarg de la història


Assignatura 2
(3 ECTS)


El cos, la salut i la malaltia: discursos i representacions


Assignatura 3
(3 ECTS)


Ètica, salut i ciència


Mòdul 2
(8 ECTS)


Sistema de Salut i Arts in Health


Assignatura 4
(3 ECTS)


Els sectors sanitari i cultural: reptes de salut global


Assignatura 5
(2 ECTS)


Les Arts i les Humanitats orientades a la prevenció i la promoció de la salut


Assignatura 6
(3 ECTS)


Les Arts i les Humanitats orientades a la malaltia crònica: l’especificitat de la Salut mental.


Mòdul 3
(9 ECTS)


Planificació i disseny de programes d’intervenció en Arts in Health


Assignatura 7
(3 ECTS)


Preparació de la intervenció d’Arts en Salut


Assignatura 8
(3 ECTS)


Execució de la intervenció d’Arts en Salut


Assignatura 9
(3 ECTS)


Assignatura 3.3- Avaluació i mesura de l’impacte de la intervenció d’Arts en Salut


Mòdul 4
TFP

(4 ECTS)


Treball de fi de postgrau - Projecte d’intervenció

 

programes de les assignatures >