L’accés al present diploma de postgrau exigeix com a requisit previ estar en possessió d’un títol universitari oficial de grau (graduat o graduada, llicenciat o llicenciada, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta, diplomat o diplomada, enginyer o enginyera tècnic, arquitecte o arquitecta tècnic) o equivalent (titulats d'estudis propis universitaris amb un mínim de 180 crèdits) o un altre expedit per una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior que facultin en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de postgrau.

PREINSCRIPCIÓ
1r Període d'admissió
(Del 15 de juny al 4 de juliol)
PREINSCRIPCIÓ
2n Període d'admissió
(Del 20 de juliol al 5 de setembre)
PREINSCRIPCIÓ
3r Període d'admissió
(Del 13 d'octubre fins al 20 d'octubre)

 

Per a més informació o qualsevol dubte contacteu-nos a [email protected]