L’accés al present diploma de postgrau exigeix com a requisit previ estar en possessió d’un títol universitari oficial de grau (graduat o graduada, llicenciat o llicenciada, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta, diplomat o diplomada, enginyer o enginyera tècnic, arquitecte o arquitecta tècnic) o equivalent (titulats d'estudis propis universitaris amb un mínim de 180 crèdits) o un altre expedit per una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior que facultin en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de postgrau.

PREINSCRIPCIÓ
1r Període d'admissió
(Del 18 al 23 d'octubre)
PREINSCRIPCIÓ
2n Període d'admissió
(del 18 al 23 d'octubre)
PREINSCRIPCIÓ
3n Període d'admissió
(del 18 al 23 d'octubre)

 

Per a més informació o qualsevol dubte contacteu-nos a [email protected]