Aquesta és la web del projecte "Herois de la crisi. Narrativa i discurs social en la cultura popular contemporània" (CSO2014-56830-P). És un projecte finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat (MINECO), dins la convocatòria del 2014 del Plan Estatal de Fomento a la Investigación Científica y Técnica de Excelencia.

L'objectiu del projecte, que tindrà una durada de tres anys (2015-2017), és identificar els models d'heroïcitat predominants en l'imaginari mediàtic espanyol en el context de la crisi econòmica iniciada el 2008.

Es tracta d'una investigació que combinarà l'anàlisi qualitativa de text i recepció.

En una primera fase s’identificaran les característiques dels protagonistes de les representacions mediàtiques populars a Espanya, és a dir, aquells personatges que ocupen l'espai tradicionalment reservat als herois. D'aquesta manera volem veure si aquests personatges encaixen amb models d'heroïcitat tradicional o, en canvi, introdueixen modificacions a aquest model. 

En una segona fase, volem identificar els models d'heroïcitat que prevalen en la societat, és a dir, com entenen els ciutadans el concepte d'heroi per veure fins a quin punt aquests models coincideixen amb els que promouen els mitjans.

Aquest projecte entronca amb els estudis culturals, que entenen els textos mediàtics com espais de lluita ideològica. En el nostre cas, el que ens interessa és rastrejar valors propis del neoliberalisme (així com valors alternatius) en l'imaginari mediàtic espanyol durant el període de la crisi econòmica iniciada el 2008.

Darreres entrades del Blog Darreres entrades del Blog

Els videojocs i l'imaginari de la 'gran recessió'

Ponència a la Taula de Nova Recerca UPF, del 15 de desembre de 2016. Es presenten resultats provisionals dels projectes HEDECRI i TRANSLITERACY, plantejant un element de relació entre ambdós, com és el paper dels videojocs en la construcció de l’imaginari de la ‘gran recessió’.

Balance del primer año

El pasado jueves, 21 de julio, los investigadores del proyecto HEDECRI nos reunimos para poner en común los resultados obtenidos hasta el momento en la fase de análisis textual.

Famosos arruïnats i discursos neoliberals sobre la crisi

El passat 29 de juny l'Óliver Pérez i jo vam presentar la comunicació "Celebrities in bankruptcy: The Spanish economic crisis through the lens of celebrity culture" al 3rd International Celebrity Studies Journal Conference.

Què és un heroi?

Una de les dificultats de treballar amb el concepte "heroi" és la seva llarga història i extraordinària polisèmia. "Heroi" és un concepte utilitzat en moltes esferes diferents, des de la parla quotidiana a l'àmbit acadèmic, aplicat a tot tipus de personatges històrics i...

La construcció de la mostra

Una de les tasques que estem desenvolupant aquests mesos és la construcció de la mostra de l'anàlisi de text. L'Óliver sovint diu que més que una mostra, el que estem fent és un càsting, donat que el nostre objecte d'estudi són personatges.