Calendari

Calendari del projecte

 

Fase Període previst
Fase 1: Construcció de la mostra i la metodologia Abril-Juliol 2015
Fase 2: Anàlisi qualitativa de text Setembre 2015 - Juliol 2016
Fase 3: Anàlisi qualitativa de recepció Setembre 2016 - Juliol 2017
Conclusions Setembre - Desembre 2017

 

El jefe infiltrado

Organigrama

Chiringuito de Pepe