Aquesta és la web del projecte "Herois de la crisi. Narrativa i discurs social en la cultura popular contemporània" (CSO2014-56830-P). És un projecte finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat (MINECO), dins la convocatòria del 2014 del Plan Estatal de Fomento a la Investigación Científica y Técnica de Excelencia.

L'objectiu del projecte, que tindrà una durada de tres anys (2015-2017), és identificar els models d'heroïcitat predominants en l'imaginari mediàtic espanyol en el context de la crisi econòmica iniciada el 2008.

Es tracta d'una investigació que combinarà l'anàlisi qualitativa de text i recepció.

En una primera fase s’identificaran les característiques dels protagonistes de les representacions mediàtiques populars a Espanya, és a dir, aquells personatges que ocupen l'espai tradicionalment reservat als herois. D'aquesta manera volem veure si aquests personatges encaixen amb models d'heroïcitat tradicional o, en canvi, introdueixen modificacions a aquest model. 

En una segona fase, volem identificar els models d'heroïcitat que prevalen en la societat, és a dir, com entenen els ciutadans el concepte d'heroi per veure fins a quin punt aquests models coincideixen amb els que promouen els mitjans.

Aquest projecte entronca amb els estudis culturals, que entenen els textos mediàtics com espais de lluita ideològica. En el nostre cas, el que ens interessa és rastrejar valors propis del neoliberalisme (així com valors alternatius) en l'imaginari mediàtic espanyol durant el període de la crisi econòmica iniciada el 2008.