KT

Consulta dels Annexos del llibre Parados en movimiento. Historias de dignidad, resistencia y esperanza (2018). Pere Jodar i Jordi Guiu. Accedeix als annexosAccedeix a la fitxa del llibre

Observatori de la Salut. Durant l'any 2012, la revista Mientras tanto va publicar un seguit d'articles dins de l'anomenat Observatori de la Salut, espai de reflexió coordinat pel GREDS-EMCONET. Des de l'Observatori es va voler cridar l'atenció sobre temes com els processos de privatització de la sanitat, l'excessiva despesa farmacèutica, la salut laboral en els centres de treball i els determinants socials en la salut de la població. Accedeix.

La pitjor epidèmia. Com la desigualtat social afecta a la salut Global. Espai de reflexió creat al diari d'investigació Sentit Crític per generar consciència i actitud crítica sobre les causes socials i polítiques que provoquen la pitjor epidèmia en salut del món: la desigualtat en la manera d'emmalaltir i morir. L'equip està format per la periodista Laia Altarriba, l'investigador Joan Benach, director del GREDS-EMCONET, i l'equip de medicusmundi Catalunya, Farmacèutics Mundi i Quepo. En aquest espai anirem penjant periòdicament els nous articles. Accedeix

Documents i altres activitats d'interès