Web Content Display

Els membres del grup GREDS-EMCONET tenen una notable presència a l’àmbit docent de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), tant a nivell de Grau com de Màster Universitari i Doctorat. És també habitual la seva participació en espais de docència d’altres Universitats d’àmbit català com la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), d’àmbit espanyol com la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) i la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), i internacional com ara la Johns Hopkins University, Baltimore, EEUU (JHU), la Universidad de Antioquia a Medellín, Colombia (UdeA).

L’àmbit temàtic de la docència del GREDS-EMCONET està en concordança amb les seves línies de recerca, i respon al caràcter marcadament transdisciplinar del grup. La docència abasta temes com els Determinants Socials de la Salut, les Condicions d’Ocupació i de Vida, i les Desigualtats Socials, i disciplines com la salut pública, l’epidemiologia, l’estadística, la sociologia, la medicina o la història.

A continuació fem constar els espais de docència en que té presència el GREDS-EMCONET a l’actualitat:

 

Grau en Ciències Polítiques i Socials (UPF)

Grau en Relacions Laborals (UPF)

Grau en Humanitats (UPF)

Grau en Ciència Política i de l’administració (UNED)

Màster en Salut Pública (UPF, UAB)

Màster en Sociologia i Demografia (UPF)

Màster en Polítiques Públiques i Socials (UPF)

Màster en Dones, Gènere i Ciutadania (UPF, interuniversitari)

Màster en Relacions Internacionals (IBEI - UPF)

Màster en Bioètica (comença 2019) (UB)

Posgrado Determinantes Sociales de la Salud (UdeA)

Johns Hopkins Fall Institute (Johns Hopkins University)

Barcelona International Summer School (UPF)

Cursos de Verano de la UAM (UAM)

Tutorització Treballs finals de Grau, TFG

Direcció tesines de Màster, TFM (UPF, UAB, UOC)

Direcció tesis doctorals (UPF, UB, UAB, UPC)

 

Aquesta forta presència a l’àmbit docent permet al als investigadors del GREDS-EMCONET desenvolupar-se com a docents, a més de com a recercadors, i a la vegada facilita la captació de talent per part del grup. L’aposta que fa el GREDS-EMCONET pels investigadors joves es fa palès en el fet que molts dels recercadors actuals del grup han estat antics alumnes, becaris de màster i/o de doctorat.

De igual forma volem destacar que Joan Benach, IP del GREDS-EMCONET és, a banda de Catedràtic del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, Professor Associat de la Johns Hopkins University (JHU, EEUU) des de l’any 2005, Professor Associat de la University of Toronto (UofT, Canada) des de l’any 2008, Professor Associat Adjunt de la University of Alberta (UAlberta, Canadà) des de l’any 2011 i Professor visitant de la Universitat de Antioquía (UdeA, Colombia) des de l’any 2016, Universitats on realitza estades de recerca i docència de forma periòdica.