Document base Declaració de Barcelona

En la Conferencia del Alma Ata de 1978, la OMS, la UNICEF y 134 países proclamaron el objetivo de conseguir "Salud para todos en el año 2000" escogiendo la atención primaria como la mejor opción para lograr ese objetivo.  Desgraciadamente, ese ideal no sólo no se ha hecho realidad sino que incluso, en determinados casos, la situación de salud ha empeorado.

[...] Sólo redirigiendo drásticamente el actual modelo biomédico y tecnológico de la salud, sólo poniendo en marcha acciones políticas que ayuden a poner de nuevo en liza el objetivo de "salud para todos" como una prioridad esencial, sólo cambiando drásticamente las actuales desigualdades en la distribución de los principales determinantes sociales que  conforman la salud colectiva, y sólo desafiando los intereses de las clases más poderosas favorecedoras de sus intereses por encima del interés público, será posible acercarnos al objetivo de obtener un adecuado nivel de salud y calidad de vida para todos.

 Propostes dels partits polítics sobre el sistema de salut

En motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya que se celebraran el proper 28 de novembre, diverses entitats de l'àmbit de la salut presenten un document on es comparen les propostes dels partits polítics amb representació parlamentària sobre el sistema de salut. Com a part dels objectius de transferència del coneixement, GREDS-EMCONET ha participat en la comparació de les propostes respecte l'eix de l'equitat i els determinants socials de la salut.

La salut és pública i no té fronteres - Una aproximació a la situació a Catalunya i a Europa

Recull una sèrie de ponències, articles i declaracions de diferents professionals que treballen en l'àmbit de la salut pública des de la perspectuva de la recerca, de la política i de la ciutadania, a través de moviments socials.

L'objectiu de la publicació és presentar un conjunt d'evidències i declaracions que permetin avançar en el coneixement científic, polític i social per a la defensa de la salut i la sanitat pública en l'àmbit català, espanyol i europeu.

Una de les conclusions principals de la publicació és la consideració de que la "salut pública" vol dir més que "sanitat pública" és a dir, que els serveis sanitaris, i sobretot, que els determinants de la salut i la malaltia s'expliquen no només per factors de tipus biomèdic, sinó sobretot per factors de tipus social, econòmic i ambiental.

CO-REpagament. L'impacte en l'equitat i la salut pública

Recull les ponències i les conclusions principals presentades a la jornada sobre "Co-repagament" i equitat en salut pública, que va tenir lloc el passat 10 de juny de 2010 a l'Escola ELISAVA de Disseny, i va ser organitzada per DEMPEUS per la Salut Pública, la Federación de Asociaciones par ala Defensa de la Sanidad Pública i el GREDS-EMCONET.

La publicació va dirigida a tots/es aquells/es agents implicats/ades en la recerca, gestió i utilització dels sistemes de salut: institucions públiques, professionals de salut i ciutadania en general. Pretén ser una justificació per a la defensa de les mesures anticrisi, com la del copagament dels serveis de salut, que s'estan intentant dur a terme i que podrien posar en greu perill l'equitat en salut pública.