El Grup de Recerca Educativa en Ciències de la Salut (GRECS) esta dins del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (DCEXS) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). 

El GRECS és un grup interuniversitari que inclou membres de diferents centres: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-CC), Campus Docent Sant Joan de Déu (Universitat de Barcelona) i Institut Hospital del Mar Formació Professional Sanitària.

Les  nostres línies de recerca s’emmarquen en la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge de les ciències de la salut. Treballem en el desenvolupament de models d’aprenentatge actiu, com ara l’aprenentatge basat en problemes i en projectes, l’aprenentatge invertit o la simulació clínica. Tenim una llarga experiència en el foment de les competències transversals, en el disseny de models i instruments d’avaluació dels aprenentatges, l’acompanyament i orientació de l’estudiantat, i en la integració de les humanitats en els estudis de ciències de la salut. També ens interessa investigar com les tecnologies poden donar suport al disseny de l’aprenentatge i hem desenvolupat alguns projectes en aquesta línia en col·laboració amb el TIDE (Grup de Recerca en Tecnologies Interactives i distribuïdes per a l’Educació). 

El GRECS també compta amb la participació dels membres del Centre d’Estudis de Ciència, Comunicació i Societat de la Universitat Pompeu Fabra (CCS-UPF). Les seves línies de recerca en comunicació científica i participació ciutadana estan estretament relacionades amb les estratègies d’educació científica.

En el GRECS desenvolupem projectes d’innovació i recerca educativa en el marc de projectes europeus, nacionals i d’iniciatives en diversos centres educatius, amb la voluntat de contribuir a la millora de l’educació científica en els àmbits de l’educació universitària, secundaria i formació professional.