RECURSOS EN REALITAT VIRTUAL PER A L’ABORDATGE DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES EN ELS ESTUDIS DE CIÈNCIES DE LA SALUT

https://violenciesmasclistesrv.upf.edu/wp-content/uploads/2023/07/Mural-violencia-contra-dones-Pego-Valencia-scaled-1.jpgGeneralitat de Catalunya Departament d'Igualtat i Feminisme

Aquest web aglutina recursos educatius en Realitat Virtual amb metodologia ABP (Aprenentatge Basat en Problemes) i Aprenentatge Experiencial per treballar l’abordatge de les violències de gènere per a estudiants dels graus de ciències de la salut, especialment pels graus de medicina, infermeria, nutrició, fisioteràpia i teràpia ocupacional.

 


ELS CASOS

Presentem quatre casos mitjançant la visualització d’una escena 360º amb ulleres de Realitat Virtual. Així aconseguim situar l’estudiant virtualment en diferents espais (atenció primària, urgències, centres d’atenció especialitzada, etc.) per observar i analitzar cadascuna de les situacions que es plantegen i reflexionar sobre les mateixes. A les guies didàctiques que acompanyen cada cas, trobareu orientacions sobre com guiar la reflexió.

 


LES GUIES

Mural contra el maltractament a les dones. Pego (Marina Alta, València, Espanya)  Els casos es poden treballar amb dues metodologies diferents: 

Sessions d’ABP per treballar els casos en profunditat:

Guia didàctica 

Sessions curtes d’aprenentatge experiencial:

Guia didàctica

Presentació de diapositives 

 


 ELS RECURSOS EN REALITAT VIRTUAL  

Cas 1: “Doctora, amb aquestes pastilles m’adormo”

 

Cas 2: “Pèrdues en l’embarassada” ( versió 1)

 

Cas 2: “Pèrdues en l’embarassada” (versió 2)

 

Cas 3: “Laia, has tornat a consumir?”

 

Cas 4: “Mati tiene dolor de barriga” 

 

 

MATERIALS DE CONSULTA


PARTICIPANTS EN EL PROJECTE