Aquestes llistes són baremacions provisionals dels expedients oberts. No són rànquings, ja que els rànquing només s'elaboren sobre els expedients tancats en disposició de títol. Per tant, aquestes llistes no tenen cap tipus de validesa ni oficialitat.