El "Moot Madrid" abasta l'àmbit de l'arbitratge internacional, generalment mercantil, i es desenvolupa a Madrid, on les diferents facultats passen diferents rondes en grans despatxos d’advocats, fins arribar a la final.

Els tutors del Moot Madrid són el professors de Dret mercantil i advocats del despatx Cuatrecasas Ferran Cerdà, Carlos Vidal Riudor, Ana Fernández i Marina Ferrer Soler.

[convocatòria 2020]

S'hi poden inscriure els estudiants de 3r i 4t de grau, màster i doctorat.
 
Calendari i procediment de selecció d'estudiants per la Facultat de
 • Fins el 18 d’octubre: enviament de les candidatures al correu: [email protected] Els estudiants que desitgin participar en la competició hauran d'enviar (i) el currículum vitae, (ii) l'acreditació del nivell d'anglès (B2, mínim) i (iii) una carta de motivació
 • 21-22 d’octubre: convocatòria dels candidats pre-seleccionats a una entrevista i remissió de materials per la seva preparació
 • 28-29 d’octubre: entrevistes amb els pre-seleccionats
 • 1-4 de novembre: comunicació als estudiants finalistes i que formaran part de l’equip del Moot.
MOLT IMPORTANT:
La Facultat es farà càrrec de les despeses de participació en la competició (registre, viatge i allotjament) per part dels cinc membres de l'equip finalment seleccionats i dels tutors/res.
Els alumnes seleccionats per representar la nostra facultat se’ls convalidarà la seva participació pel TFG (Treball fi de grau) o TFM (Treball fi de màster). En la seva certificació acadèmica hi figurarà:el tema/títol de la competició, especificació que ha estat alumne seleccionat i la qualificació que li atorgui el tutor del Moot.

 

Els alumnes que han estat seleccionats i que formaran part de l’equip del Moot Madrid de l’edició 2019-20 són els següents:

 • CERDÀ SERRANO, Jordi
 • PEÑA MARZÁ, Néstor
 • SÁNCHEZ-REYES FEBRÍAN, Alba
 • SEMENT, Floriane
 • ULIER BERTRAN, Guillem
 • VECINO BÉCARES, Víctor
 • GÓMEZ CASALTA, Guillem

Molta sort!!