Eleccions al Consell del Departament de Dret [Convocatòria: 21 de gener]

Eleccions a Director/a del Departament de Dret [Convocatòria: 2 de maig]

Eleccions a la Junta de la Facultat de Dret [Convocatòria: 8 de novembre]