Convocatòria a les eleccions dels representants a la Junta de la Facultat de Dret

Reglament electoral de la UPF

Imprès de presentació de candidatures [Les candidatures es presentaran davant el Registre oficial de la UPF].

- Censos:

  • Cens electoral del col·legi de professors amb vinculació permanent i resta de personal acadèmic contractat i personal investigador en formació
  • Cens electoral del col·legi del personal d'administració i serveis de la Facultat de Dret
  • Cens electoral del col·legi dels estudiants de grau de la Facultat de Dret

- Resolució de la Junta Electoral de la Facultat de Dret de les Reclamacions als Censos Provisionals

Resolució de la Degana. Modificació del calendari electoral: termini reclamació censos

- Proclamació de candidats/es

- Acord de l'horari de votacions

- Resultat del sorteig dels membres de la Mesa Electoral

- Resultat del segon sorteig dels membres de de la Mesa Electoral dels col·legis d'estudiants de la titulació en Dret i de la titulació en Relacions Laborals

- Acta de constitució de la Mesa Electoral de la resta de personal acadèmic i de personal investigador en formació que imparteixin docència en la titulació en Dret

- Acta de constitució de la Mesa Electoral dels col·legis d'estudiants de la titulació en Dret i de la titulació en Relacions Laborals

- Acta d'escrutini del col·legi electoral de la resta de personal acadèmic i de personal investigador en formació que imparteixin docència en la titulació en Dret

- Acta d'escrutini del col·legi electoral dels estudiants de la titulació en Dret

- Acta d'escrutini del col·legi electoral dels estudiants de la titulació en Relacions Laborals

- Proclamació de candidats electes