Vés enrere RED DE EXCELENCIA "DESARROLLO DE UN MODELO CRIMINOLOGICO Y EMPIRICO DE LA POLITICA CRIMINAL"

RED DE EXCELENCIA "DESARROLLO DE UN MODELO CRIMINOLOGICO Y EMPIRICO DE LA POLITICA CRIMINAL"

RED DE EXCELENCIA "DESARROLLO DE UN MODELO CRIMINOLOGICO Y EMPIRICO DE LA POLITICA CRIMINAL"
DER2017-90552-REDT

Objectius generals: a) Unir als principals grups espanyols de recerca criminològica i treballar sobre les implicacions pràctiques de les seves recerques; b) Incorporar els coneixements empírics a la política criminal; c) Assessorar al govern, i a altres entitats, en la prevenció de la delinqüència i en la presa de decisions legislatives i executives en matèria penal.

Concreció de l'objectiu B: a) Analitzar l'impacte de les recerques que realitzen els grups; b) Traçar estratègies per augmentar l'impacte de les mateixes i c) Compartir el coneixement que genera cada grup de recerca entre els membres de EmpiriC. En tots els objectius s'incorpora la comparació amb els models polític-criminals europeus.

Línies de recerca:

  • Universitat d'Elx, Fernando Miró Llinares, CRÍMINA.- Centre per a l'estudi i la prevenció de la delinqüència: a) Avaluació i inclusió d'evidències empíriques per a la seva incorporació a la presa de decisions de política criminal; b) Avaluació de l'impacte de les normes penals; c) Big Data i Smart Data criminològic; d) Intuïcions de justícia i legitimitat del sistema penal; i) Factors psicosocials i psicolegals del comportament normatiu; f) Radicalització violenta a través d'Internet.
  • Universidad de Málaga, Ana Isabel Cerezo Domínguez, Observatori de la Delinqüència a Andalusia; Observatori Criminològic del Sistema Penal davant la Immigració (OCSPI); Grup d'estudis en Criminalitat i Noves tecnologies (G-Crim Tech) i Grup Español de Política Legislativa Penal (GEPLP): a) volum i evolució de la delinqüència; b) immigració i sistema penal; c) delinqüència i noves tecnologies i d) evolució i característiques de la política criminal espanyola.
  • Universidad del País Vasco, José Luís de la Cuesta Arzamendi, Grup de Recerca en Ciències Criminals: a) política criminal i pràctiques penals; b) delinqüència juvenil i victimització; c) polítiques de seguretat; d) victimologia i justícia restaurativa i i) aspectes jurídic-criminològics de les drogues.
  • Universitat Autònoma de Barcelona, José Cid Moliné, Desistiment del Delicte i Polítiques de Reinserció: a) desistiment delictiu; b) acompanyament postpenitenciari; c) efectes de l'empresonament en la reincidència i d) reinserció i polítiques públiques per a la fi de les carreres delictives.
  • Universitat Pompeu Fabra, Elena Larrauri Pijoan, Criminologia i Sistema Penal: a) antecedents penals i b) qualitat de vida a la presó i conseqüències: legitimitat i reincidència; c) violència de gènere. 
  • Universidad de Castilla-la Mancha, Esther Fernández Molina, Grup de Recerca en Criminologia: a) delinqüència i justícia juvenil i b) accessibilitat a la justícia.

Total Concedit: 21.000 €

  • Concessió definitiva: 26 d'abril de 2018. 
  • Temps de durada: Juny 2018 fins a Juny 2020. Pròrroga fins a desembre 2020.