Vés enrere Grup de Recerca en penologia europea: la seva influència en el sistema de penes espanyol

Grup de Recerca en penologia europea: la seva influència en el sistema de penes espanyol

Grup de Recerca en penologia europea: la seva influència en el sistema de penes espanyol
2014 SGR 426; 2017 SGR 69

El fet de 'ser europeus' i estar sotmesos a la legislació i influència acadèmica europea afecta a totes les àrees de coneixement. És necessari parar una major atenció als desenvolupaments normatius europeus i al seu impacte en el sistema de penes de cada país de la Unió Europa. La forma de castigar ha esdevingut un dels pilars a través dels quals s'ha creat, consolidat i continua desenvolupant-se Europa, per tant és un dels aspectes fonamentals als quals ens hem de referir per explicar els trets fonamentals de la 'Societat Europea' on vivim. Per entendre com i perquè castiguem i els canvis de l'actual sistema de penes espanyol és necessari entendre la influència (legislativa, cultural i acadèmica) d'Europa. Recentment, alguns autors han començat a destacar les influències de les institucions europees com el Consell d'Europa, el Tribunal Europeu de Drets Humans i la Unió Europea en la definició legal i en l'execució del sistema de penes espanyol.

Tanmateix, no es pot limitar l'estudi criminològic de la influència 'd'Europa' en el sistema de penes espanyol estrictament a les disposicions normatives, Directives o Recomanacions, i a les decisions jurisprudencials d'aquestes institucions europees. Per això utilitzem el concepte 'Penologia Europea' per referir-nos de forma més àmplia i unitària al conjunt de les institucions, disposicions, actors i xarxes que configuren el marc per la definició i discussió dels sistemes de penes a Europa. Actualment existeixen una sèrie d'actors no governamentals com el CEP (The European Organisation of Probation) o EuroPris (The European Organisation of Prison and Correctional Services) que han establert un entorn propici per l'intercanvi d'experiències i de bones pràctiques de les penes entre professionals i responsables de serveis penitenciaris a nivell europeu. En la pràctica, aquestes organitzacions tenen influència suficient per determinar quins càstigs compleixen o no els 'estàndards europeus'.

En concret, els objectius generals del grup de recerca són:

a) Desenvolupar un marc teòric que permeti identificar els mecanismes a través dels quals la 'Penologia Europea' afecta als sistemes de penes dels diferents països de la Unió Europea.

b) Analitzar com, fins aquest moment, la 'Penologia Europea' ha influït en els canvis i en la  transformació del sistema de penes espanyol.

c) Identificar els potencials reptes de futur que ofereix la creixent importància de pertànyer a la Unió Europea per les futures transformacions del sistema de penes del nostre país.

Investigadors principals

Elena Larrauri Pijoan

Investigadors

Ester Blay Gil
Lorena Antón García
Cristina-Luisa Güerri Ferrández

AGAUR

SGR 2014: 10.800 €

SGR 2017: -