Vés enrere Rovira Sopeña, Martí

Rovira Sopeña, Martí

Martí Rovira és Doctor en Dret (Criminologia) i Investigador Postdoctoral al Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra. La seva tesi doctoral "Antecedents Penals i Món Laboral", va ser dirigida per Elena Larrauri (Departament de Dret, Universitat Pompeu Fabra) i Jorge Rodríguez (Departament de Ciències Polítiques i Socials, Universitat Pompeu Fabra) i va rebre la qualificació de Summa Cum Laude.

Prèviament, Martí Rovira va cursar la llicenciatura en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), el màster en Tècniques d'investigació Social Aplicada (TISA) ofert per la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona i el MSc en "Sociology of Crime, Control and Globalisation" per la London School of Economics and Political Science (LSE). Entre 2012 i 2016 va treballar com a Tècnic de Recerca dins el Grup de Recerca en Criminologia i Sistema de Justícia Penal de la Universitat Pompeu Fabra.

En l'actualitat Martí Rovira és investigador postdoctoral a la Universitat de Oxford. La seva recerca es concentra en l’efecte de l’estigma en les persones que tenen un contacte amb el sistema de justicia penal, el desenvolupament de “Correspondence Tests” i en l’increment de les peticions de certificats d’antecedents penals en els paísos de l’Europa Continental.