El CRES

Fotografia. D'esquerra a dreta: Guillem López Casasnovas, Vicente Ortún i Pere I ern

Actualment formen l’òrgan de govern del CRES en Guillem López Casasnovas, fundador del CRES, director, investigador principal i catedràtic d’Economia Aplicada; en Vicente Ortún Rubio, cofundador, investigador principal i professor titular (emèrit) de Direcció i Organització d’Empreses; i en Pere Ibern Regàs, investigador principal i professor associat al CRES-UPF.

 

El Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES) és un Grup de Recerca del Departament d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Té com a objectiu desenvolupar diferents línies d'anàlisi del sistema sanitari i de la política social en general, des del punt de vista de la recerca universitària i de la formació, per contribuir als processos de canvi en les àrees de gestió i desenvolupament de polítiques, i de l'economia de la salut.

El CRES va ser fundat pels professors Guillem López Casasnovas i Vicente Ortún Rubio el juliol de 1996. En Guillem López Casasnovas, catedràtic del Departament d'Economia i Empresa de la UPF i actual director del Centre, va ser el seu primer director. També han exercit el càrrec els professors Vicente Ortún Rubio i Jaume Puig-Junoy, i la investigadora Laura Pellisé Urquiza.

El CRES es caracteritza per la seva vocació multidisciplinària. Per aquesta raó, compta amb la contribució de professors tant del Departament d'Economia i Empresa com del de Ciències Experimentals i de la Salut de la UPF. Compta, a més, amb el suport d'una àmplia xarxa d'investigadors associats i col·laboradors, que amb la seva dilatada trajectòria d'investigació i docència enriqueix significativament el CRES en tots els seus camps d'acció.

Els projectes d'investigació del CRES cobreixen aspectes tant teòrics com aplicats, amb una clara vocació internacional i multidisciplinària. En l'àmbit més macroeconòmic, el CRES ha desenvolupat per a diverses institucions espanyoles i internacionals, a mode il·lustratiu, estudis sobre la solvència dels sistemes públics sanitaris, mitjançant projeccions de necessitats futures, així com estudis sobre models d'assegurança, finançament i organització dels sistemes sanitaris. A nivell més microeconòmic, el CRES ha desenvolupat estudis i propostes sobre incentius i sistemes de pagament a hospitals i organitzacions sanitàries integrades, estudis sobre els efectes de diferents intervencions públiques relatives al finançament públic de medicaments (copagament, regulació de preus, sistemes de preu de referència, etc.), així com un ampli ventall d'estudis en matèria d'avaluació econòmica de prestacions sanitàries. La Memòria d'activitats recull la informació més detallada de l'activitat científica del CRES, incloent-hi publicacions científiques en revistes del JCR (Journal of Citation Reports), activitats de formació i difusió, així com projectes d'investigació.

El treball que ha dut a terme el CRES durant aquests anys l'acredita com a centre de referència. En reconeixement al seu treball en la transferència de coneixement a la societat i el món empresarial, l'any 2009 el Consell Social de la UPF va concedir al CRES el Premi a la transferència de coneixement en l'àmbit de les Ciències Socials i les Humanitats. L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya va reconèixer el CRES, en la convocatòria SGR 2009, com a Grup de Recerca Emergent, i, en la convocatòria SGR 2013, com a Grup de Recerca Consolidat. A l'octubre del 2012, el Govern de la Generalitat de Catalunya distingí el CRES amb la Placa Josep Trueta al Mèrit Sanitari. I, a l'octubre del 2014, el Professor Guillem López Casasnovas va ser guardonat a títol individual amb la Medalla al Mèrit Sanitari Josep Trueta, mentre que a l’abril de 2016 va ser guardonat a títol individual amb la Creu de Sant Jordi, atorgada per la Generalitat de Catalunya.

En l'àrea d'investigació i difusió, el CRES compta amb tres tipus d'investigadors, segons la seva dedicació: Sèniors del CRES-UPFAssociats i Col·laboradors.

 

Fotografia: Roger Sabater Mezquita

Com a Director Tècnic del CRES, agafant el relleu de l’Héctor Pifarré i Arolas com a Director de Recerca, s'ha incorporat dins l'òrgan de govern en Roger Sabater Mezquita, Màster en Anàlisi de Polítiques Públiques per la Barcelona School of Economics.