El CRES

Actualment formen l'òrgan de govern del CRES Guillem López Casasnovas, fundador del CRES, director, investigador principal i catedràtic d'Economia Aplicada; Vicente Ortún Rubio, cofundador, investigador principal i professor titular (emèrit) de Direcció i Organització d'Empreses; i Pere Ibern Regàs, investigador principal i professor associat al CRES-UPF.

 

El Centre d'Investigació en Economia i Salut (CRES) és un Grup d'Investigació del Departament d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Té com a objectiu desenvolupar diverses línies d'anàlisis del sistema sanitari i de la política social en general, des del punt de vista de la recerca universitària i de la formació, per a contribuir als processos de canvi en els àmbits de la gestió i elaboració de polítiques, i de l'economia de la salut.

El CRES fou fundat pels professors Guillem López-Casasnovas i Vicente Ortún Rubio el juliol de 1996. Guillem López-Casasnovas, catedràtic del Departament d'Economia i Empresa de la UPF i actual director del Centre, fou el su primer director. En l'endemig, també han exercit el càrrec de director els professors Vicente Ortún Rubio i Jaume Puig-Junoy, i la investigadora Laura Pellisé Urquiza.

El CRES es caracteritza per la seva vocació multidisciplinària. Per això, compta amb la contribució de professors tant del Departament d'Economia i Empresa com del de Ciències Experimentals i de la Salut de la UPF. Compta a més amb el suport d'una àmplia xarxa d'investigadors associats i de col·laboradors, la dilatada trajectòria investigadora i docent d'aquests enriqueix significativament al CRES en tots els seus àmbits d'actuació.

Els projectes de recerca del CRES cobreixen aspectes tant teòrics com aplicats, amb forta vocació internacional i multidisciplinària. En l'àmbit més macroeconòmic, el CRES ha desenvolupat per a diverses institucions espanyoles i internacionals, a mode il·lustratiu, estudis sobre la solvència dels sistemes sanitaris públics, mitjançant projeccions de necessitats futures, així com estudis sobre models d'assegurament, finançament i organització dels sistemes sanitaris. A nivell més microeconòmic, el CRES ha desenvolupat estudis i propostes sobre incentius i sistemes de pagament a hospitals i organitzacions sanitàries integrades, estudis sobre els efectes de diferents intervencions públiques relatives al finançament públic de medicaments (copagaments, regulació de preus, sistemes de preus de referència, etc.), així com una amplitud d'estudis en matèria d'avaluació econòmica de prestacions sanitàries. La Memòria d'activitats recull la informació més destacada de l'activitat científica del CRES, activitats de formació i difusió, així com projectes de recerca.

El treball que ha dut a terme el CRES al llarg d'aquests anys l'acredita com a centre de referència. En reconeixement de la seva labor en la transferència de coneixement a la societat i al món empresarial, l'any 2009, el Consell Social de la UPF va concedir al CRES el Premi a la transferència de coneixement en l'àmbit de les Ciències Socials i les Humanitats. L'Agència de Gestió d'Ajudes Universitàries i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya va reconèixer al CRES, en la convocatòria SGR 2009, com a Grup de Recerca Emergent, i, en la convocatòria SGR 2013, com a Grup d'Investigació Consolidat. L'octubre de 2012, el Govern de la Generalitat de Catalunya va distingir al CRES amb la Placa Josep Trueta al Mèrit Sanitari. L'octubre de 2014, la Medalla Josep Trueta al Mèrit Sanitari va ser concedida a títol individual al professor Guillem López Casasnovas, mentre que l'abril de 2016 va ser guardonat a títol individual amb la Creu de Sant Jordi, atorgada per la Generalitat de Catalunya. El febrer de 2023 la Medalla Josep Trueta al Mèrit Sanitari fou concedida a títol individual al professor Vicente Ortún.

En l'àrea de recerca i difusió, el CRES compta amb tres tipus d'investigadors, segons la seva dedicació: Sèniors del CRES-UPFassociats i col·laboradors.

 

Roger Sabater Mezquita

Com a director tècnic del CRES, agafant el relleu d'Héctor Pifarré i Arolas com a director de recerca, s'ha incorporat dins de l'òrgan de govern Roger Sabater Mezquita, Màster en Anàlisi de Polítiques Públiques per la Barcelona School of Economics.