Editada conjuntament pel CRES (Centre de Recerca en Economia i Salut de la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona), laFundació Gaspar Casal (Madrid) i l'iiss (Fundació Institut d'Investigació en Serveis de Salut, València). És una publicació trimestral l'objectiu central de la qual és la difusió dels nous coneixements sobre gestió clínica i sanitària per mitjà de la selecció i resum d'aquells treballs d'investigació ben realitzats i previsiblement més útils. El procediment seguit en GCS és la revisió d'una sèrie de revistes científiques, identificant els originals de major interés que són resumits sota un títol il·lustratiu. El resum s'acompanya d'un comentari realitzat per un expert, que intenta contextualitzar la utilitat i limitacions del treball revisat.