MORENO BOTE, RUBEN

RUBEN MORENO BOTE
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Theoretical and Computational Neuroscience
Serra Húnter Professor