RAMIREZ RUIZ, JORGE

JORGE RAMIREZ RUIZ
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Theoretical and Computational Neuroscience
Phd student