La Càtedra UNESCO de Polítiques Lingüístiques per al Multilingüisme és una xarxa de recerca creada l’any 2018 i formada actualment per 25 institucions, que inclouen universitats i centres de recerca de diferents parts del món que té com a objectiu principal la recerca interdisciplinària en matèria de multilingüisme des de diversos angles com ara l’educació, la lingüística, la sociologia, la politologia, l’economia o el dret lingüístic. La coordinació general de la Càtedra va a càrrec de la Universitat Federal de Santa Caterina (UFSC) a Florianópolis, Brasil. La Universitat Pompeu Fabra en forma part com a membre de ple dret des del 2019.  La UPF és l’única universitat catalana i espanyola en formar part de la Càtedra UNESCO i la segona d’Europa.

La creació de la Càtedra neix del mandat de la UNESCO, l’organisme de Nacions Unides que treballa en l’àmbit de la Ciència, l’Educació i la Cultura, d’incloure els debats sobre multilingüisme en l’agenda internacional, especialment en l’agenda del Desenvolupament Sostenible 2030 de les Nacions Unides. La gestió de la diversitat lingüística multilingüisme no està citada a cap dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible ni tampoc a cap de les 169 fites concretes marcades. En canvi, les llengües estan lligades estretament a tots i cadascun dels objectius: a la inclusió i a la participació ciutadanes, a l’educació, a l’accés i al dret a la informació, a la reducció de les desigualtats, a la prosperitat, entre molts d’altres. Davant aquesta situació, les Nacions Unides declaraven la Dècada Internacional de les Llengües Autòctones per al 2022-2032.

El multilingüisme i el desenvolupament sostenible són dos eixos importants de treball de la UPF. El Pla estratègic de la UPF 2016-2025 inclou la gestió responsable del multilingüisme com a element clau de la Universitat. A més, amb iniciatives com ara la del Benestar Planetari, la UPF pretén posicionar-se  com a referent universitari internacional de generació i de transmissió de nou coneixement a l’entorn d’aquest concepte i contribuir, així, amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030.

La UPF entra a formar part de la Càtedra UNESCO per aprofundir en la recerca tranversal i interdisciplinària en els diferents àmbits del multilingüisme i la seva relació estreta amb el desenvolupament sostenible.