La recerca de la Càtedra UNESCO en Polítiques Lingüístiques per al Multilingüisme té set eixos de treball principals:  

  1. Multilingüisme i internacionalització.
  2. Multilingüisme i mediació intercultural.
  3. Multilingüisme i educació.
  4. Multilingüisme, traducció i accessibilitat.
  5. Multilingüisme, economia i drets lingüístics.
  6. Multilingüisme i tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
  7. Multilingüisme, migracions i diàspores.

La recerca que es desenvolupa en el marc de la Càtedra UNESCO de Polítiques Lingüístiques per al Multilingüisme té com a finalitat última contribuir als debats sobre el rol de la diversitat lingüística ens els Objectius de Desenvolupament Sostenible i en l’Agenda 2030.

La UPF aporta a la Càtedra la perspectiva de l’anàlisi dels discurs i de les ideologies lingüístiques que es desenvolupa en el marc del Grup de Recerca en Estudis del Discurs i de la Traducció (GEDIT).

Juntament amb l’anàlisi del discurs, les línies de recerca que la UPF desenvoluparà en el marc de la Càtedra són principalment:

  • El multilingüisme en l’àmbit educatiu, especialment la cohabitació entre les llengües pròpies i l’anglès com a llengües oficials;
  • El multilingüisme i les migracions, concretament la gestió de la diversitat lingüística derivada de la mobilitat i les migracions en les polítiques públiques, (gestió de la diversitat lingüística, adaptació dels serveis públics i de la mediació intercultural); i
  • Els drets lingüístics de les comunitats lingüístiques minoritzades.  

Qualsevol membre investigador de la comunitat universitària de la UPF pot entrar a formar-ne part a través de les diferents línies de treball de la Càtedra, o bé a través de les tres línies de recerca consolidades o en qualsevol de les 7 línies generals de la Càtedra per potenciar el cooperació internacional, els projectes conjunts i la interdisciplinarietat.