La Càtedra UNESCO de Polítiques Lingüístiques per al Multilingüisme és una xarxa de recerca creada l’any 2018 i formada actualment per 25 institucions, que inclouen universitats i centres de recerca de diferents parts del món que té com a objectiu principal la recerca interdisciplinària en matèria de multilingüisme des de diversos angles com ara l’educació, la lingüística, la sociologia, la politologia, l’economia o el dret lingüístic.

UNESCO CHAIR ON LANGUAGE POLICIES FOR MULTILINGUALISM

Càtedra UNESCO de Polítiques Lingüístiques per al Multilingüisme

Edifici Roc Boronat (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

 +34 93 5421131

[email protected]