Back

Seminari del Grup d'Estudis del Discurs (GED) 02/12/16

Seminari del Grup d'Estudis del Discurs (GED) 02/12/16

Projecte de recerca ModevigTrad (FFI2014-57313-P), Universitat Pompeu Fabra. A càrrec de: Mireia Montaña (Universitat Oberta de Catalunya) i Mario Bisiada (Universitat Pompeu Fabra) | Dia: divendres, 2 desembre del 2016 | Hora: 12.00 h - 14. 00 h | Lloc: Aula 52.421 Roc Boronat UPF

 

24.11.2016

Seminari del Grup d'Estudis del Discurs (GED) 02/12/16

projecte de recerca ModevigTrad (FFI2014-57313-P)

Universitat Pompeu Fabra


A càrrec de: 

Mireia Montaña (Universitat Oberta de Catalunya)

i Mario Bisiada (Universitat Pompeu Fabra)


Dia: divendres, 2 desembre del 2016
Hora: 12.00 h - 14. 00 h
Lloc: Aula 52.421- 4a planta edifici 52. Roc Boronat -  Campus del Poblenou - Universitat Pompeu Fabra

 

Mireia Montaña 
Anàlisi del discurs publicitari i el seu impacte en els nens
Aquesta recerca pretén analitzar el discurs televisiu d’anuncis d’alimentació que impacta en els nens de 4 a 12 anys. Aquesta categoria d’anuncis és la més vista per aquest col•lectiu, en un 18,1%. Per fer aquesta investigació, hem analitzat les 100 campanyes de productes alimentaris que han aconseguit més audiència entre aquest col•lectiu durant l’any 2015. Per analitzar el discurs televisiu, s’han transcrit els spots, s’ha analitzat la terminologia més utilitzada i s’ha classificat en diferents camps semàntics. Una de les principals conclusions que en podem extreure és que molts dels spots d’alimentació vinculen els productes alimentaris amb sentiments o sensacions. Alguna de la terminologia més emprada és “plaer”, “diversió” o “felicitat”. Algunes teories més destacades apunten a una relació positiva entre la informació que proporcionen els anuncis i el plaer trobat (Sunghyup Sean Hyun, Wansoo Kim i Myong Jae Lee (2011)). Per altra banda, l’empatia també obté resultats positius. Quan un consumidor empatitza amb una persona, objecte o activitat representada en l’anunci sent una implicació emocional que l’ajuda a crear creences positives sobre el producte o servei anunciat. La familiaritat, obtinguda sovint per l’ús de famosos en els anuncis, també provoca respostes emocionals positives augmentant l’efectivitat de l’anunci.

 


Mario Bisiada
“A Europa li costa fer els deures”: A cross-linguistic investigation of the “homework” metaphor in political discourse
The metaphor of “doing one's homework” is being used frequently in political discourse across European languages and countries. It can be used to present the speaker in a positive light (“We have done our homework...”), but also to assume a role of authority and present others in a negative light (“They have not done their homework”). Its use in the European debt crisis, for instance, exemplifies an interesting contrast between discourse on the causes of the crisis, which primarily draws on natural metaphors (“contagion”, “enfermedad”, “economic climate”...), while the solutions are predominantly discussed using pedagogical metaphors (“aid package”, “alumno modelo”...). Despite the recent surge in cross-linguistic studies of metaphor in discourse, the “homework/Hausaufgaben/deures/deberes” metaphor has not yet been studied systematically. This talk presents work in progress from a cross-linguistic study investigating the pragmatic development of the “homework” metaphor in English, German, Catalan and Spanish political newspaper discourse. The analysis draws on publicly available corpora of newspaper articles and combines a quantitative and qualitative analysis. The quantitative part aims to find out where the metaphorical use of “homework” originated and how it spread to other languages. The qualitative part investigates the pragmatic function the metaphor fulfills by differentiating its use in positive, negative and neutral evaluative contexts. Feedback and criticism on all aspects of the study are highly welcome.

Know more about:

Mireia Montaña:

Categories: