Mòduls del curs

L’escola d’estiu inclourà els següents cinc mòduls:

Loraine K. Obler: Perspectiva psicològica (City University of New York Graduate Center, Estats Units)
Bilingüisme i envelliment

Istvan Kecskes: Perspectiva lingüística (State University of New York, Albany)
L’efecte de la segona llengua a la primera

Norman Segalowitz: Perspectiva cognitiva (Concordia University, Montreal)
Els mecanismes cognitius que subjeuen a la fluïdesa

Pieter Muysken: Perspectiva sociocultural (Radboud University, Nijmegen)
Remodelant el code-switching

Jasone Cenoz: Perspectiva educativa (Universitat del País Basc, San Sebastià)
Multilingüisme y educació multilingüe: de perspectives monolingües a multilingües.

Taller doctoral

El taller doctoral es durà a terme el dijous a la tarda de 15:00 a 17:30h.

Moderadors: Dr. Albert Costa i Dra. Carmen Pérez Vidal (Universitat Pompeu Fabra)

Les intervencions per exposar treballs de màster o doctorat, finalitzats o en curs, disposaran de 10 minuts de presentació més 5 minuts de discussió. Els participants interessats a presentar els seus treballs hauran d'enviar un e-mail a l'adreça [email protected] amb l'assumpte "BSBM Workshop Proposal". Igualment, també hauran d’adjuntar un document on figurin les dades de l'autor, el títol i el resum (màxim 100 paraules).

Es proporcionarà un certificat a cada participant.

Data límit per enviar propostes: 31/05/2011
Notificació d’acceptació: 15/06/2011

Programa actualitzat

Dilluns, 12 de setembre
9:00: Inauguració
9:30-13:30: Loraine K. Obler
Descans 11:30

Dimarts, 13 de setembre
9:00-13:00: Istvan Kecskes
Descans 11:00 
13:00-15:00: Descans per dinar
15:00-19:00: Norman Segalowitz
Descans 17:00

Dimecres, 14 de setembre
9:00-13:00: Pieter Muysken
Descans 11:00

Dijous, 15 de setembre
9:00-13:00: Jasone Cenoz
13:00-15:00: Descans per dinar
15:00-17:30: Doctoral Workshop
17:45-18:30 Certificates and closure

 

L'anglès serà la principal llengua de treball de l’escola d’estiu