2a Escola d’Estiu de Bilingüisme i Multilingüisme

12-15 de setembre de 2011 – Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

L'objectiu d'aquesta escola d'estiu és reunir experts destacats en bilingüisme i multilingüisme, representants de diferents enfocaments disciplinaris, que presentaran els models d'investigació més recents emprats en diferents estudis. Aquests estudis s'abordaran des de diferents perspectives: la psicològica, la lingüística, el cognitivisme i la vessant més sociocultural i d’aspectes educatius del bilingüisme i multilingüisme.

Aquesta escola d'estiu s’adreça a estudiants de grau i postgrau i investigadors interessats a tenir una visió actualitzada del camp en un context acadèmic internacional.

Descripció

Mòduls del curs

L’escola d’estiu inclourà els següents cinc mòduls:

Loraine K. Obler (City University of New York Graduate Center, Estats Units) - Perspectiva psicològica
Jasone Cenoz (Universitat del País Basc, San Sebastià) - Perspectiva educativa
Istvan Kecskes (State University of New York, Albany) - Perspectiva lingüística
Pieter Muysken (Radboud University, Nijmegen) - Perspectiva sociocultural
Norman Segalowitz (Concordia University, Montreal) - Perspectiva congnitiva

Cada mòdul consta de quatre hores presencials, el que fa que l’escola d’estiu compti amb un total de 20 hores que es repartiran durant quatre dies (del dilluns 12 fins el dijous 15). Els estudiants tindran classe tots els matins més la tarda del dimarts de 15:00 a 19:00. Al finalitzar la escola d’estiu tots els assistents rebran un certificat expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Taller doctoral

Els participants que ho desitgin podran presentar les seves propostes de comunicació per al taller doctoral. Les comunicacions consistiran en presentacions de treballs de recerca de màster o doctorat, finalitzats o en curs, i no han d'excedir els 10-20 minuts.