Direcció
Istvan Kecskes (State University of New York-SUNY Albany)
Carmen Pérez Vidal (Universitat Pompeu Fabra-UPF Barcelona)

Comité organitzador
Aurora Bel (UPF)
Albert Costa (UPF)
María Juan Garau (Universitat de les Illes Balears-UIB)
Istvan Kecskes (SUNY Albany)
Mireia Llinàs (Universitat Autònoma de Barcelona-UAB)  
Joan Carles Mora (Universitat de Barcelona-UB) 
Carmen Pérez Vidal (UPF)
Elisabet Pladevall (UAB) 
Elisa Rosado (UB)
Mireia Trenchs (UPF)
Enric Vallduví (UPF)

Pilar Avello (UPF)
Elisa Barquin (UPF)
Estela García Alcaraz (UPF) 
Rebecca Lara (UPF)
Isabel Tejada Sánchez (UPF, Université Paris 8)
Margalida Valls (UPF)

Direcció del taller doctoral
Albert Costa i Carmen Pérez Vidal (UPF)

Coordinació
Isabel Tejada Sánchez (UPF, Paris 8) i Pilar Avello (UPF)

Webmaster i disseyn gràfic
Pilar Avello (UPF)
Cristina Varga (UPF)
Serveis web UPF

Administració
Asunción Bolós
Núria Abad
Nayat Chourak
Ramón Fornell
Eulàlia Palet

Patrocinadors
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge (UPF) 
Facultat de Traducció i Interpretació (UPF)
Grup Consolidat ALLENCAM (UPF)  
AGAUR (Generalitat de Catalunya)
Linguamón - Casa de les Llengües (Generalitat de Catalunya)