Aquest espai conté els informes  o estudis que ha realitzat el centre sobre les seves titulacions o aspectes rellevants del propi centre, així com els informes de valoració de l’activitat acadèmica que emet la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat (UPEQ), com, per exemple, preinscripció, accés i matrícula, desplegament i rendiment, entre d’altres. 

 

IMPORTANT ! NO EDITEU A PARTIR D'AQUí