10. En xarxa

Quinze anys d’ajuts per a la solidaritat i la cooperació al desenvolupament: l’ànima compromesa de la UPF

La convocatòria anual d’ajuts econòmics per a projectes de compromís social i desenvolupament sostenible ha arribat aquest 2021 a la seva quinzena edició. Des del 2007, quan va néixer en el marc d’UPF Solidària, i fins avui, ha subvencionat un total de 152 projectes, repartits per quatre continents, de la mà d’una setantena d’entitats del tercer sector a les quals estan vinculats membres de la UPF. Els projectes, que han pal·liat moltes situacions de vulnerabilitat i que han beneficiat multitud de persones desafavorides, estan impulsats i cofinançats per membres dels diferents col·lectius de la comunitat universitària i s’incardinen en la política de compromís social de la Universitat.

min

Dones agricultores del Senegal, beneficiades d'un projecte que els ofereix formació en gestió empresarial

Al novembre del 2002, el vaixell Prestige es va enfonsar davant les costes gallegues i va ocasionar una immensa marea negra, que va provocar un gran desastre ecològic a la zona. Aquest fet va impulsar una àmplia mobilització social, i les universitats no en van quedar al marge: diversos membres de la comunitat universitària de la UPF es van mobilitzar i, amb el suport del Rectorat, gairebé un centenar d’estudiants i de treballadors es van desplaçar a Galícia per ajudar en les tasques de neteja.

Aquesta acció col·lectiva de solidaritat va ser l’embrió de la plataforma UPF Solidària, formada per membres de tots els col·lectius de la Universitat, i que poc després es va consolidar institucionalment, amb l’objectiu d’impulsar les activitats de solidaritat a la institució, de manera participativa, transversal i compromesa. Uns anys més tard, el 2007, va néixer la convocatòria anual d’ajuts en els àmbits de la solidaritat i la cooperació per al desenvolupament, gestionada i coordinada per UPF Solidària, actualment adscrita a la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals.

Infants de Senegal, que rebran ajut dins un projecte que els vol oferir una educació inclusiva i de qualitat

Els darrers vuit anys, Mònica Figueras ha estat la vicerectora per a projectes per al compromís social i la igualtat, l’òrgan de govern convocant dels ajuts. Durant aquest període, la convocatòria s’ha consolidat, ha crescut i ha arrelat en el model d’universitat que preveu el Pla Estratègic 2016-2025 i en els diversos projectes transversals de la UPF, com són el nou marc educatiu EDvolució i el projecte Benestar Planetari, que impulsa la Universitat a avançar cap als objectius de desenvolupament sostenible (ODS), en el marc de l’Agenda 2030 de Nacions Unides.

“Tenim un marge, hi ha unes prioritats, que ens permeten reorientar la convocatòria, en funció d’interessos específics de la UPF, per potenciar determinats ODS o projectes estratègics de la institució”

“Aquesta convocatòria té un marc d’acció global, que ens alinea amb entitats com l’Agència Catalana de Cooperació i el Consell de Cooperació al Desenvolupament, i treballem conjuntament amb el govern i les altres universitats catalanes. Però, per una altra banda, tenim un marge, hi ha unes prioritats, que ens permeten reorientar la convocatòria, en funció d’interessos específics de la UPF, per potenciar determinats ODS o projectes estratègics de la institució”, afirma Mònica Figueras.

I no hi ha dubte que la comunitat universitària ha respost molt positivament a aquesta crida a la solidaritat al llarg d’aquests quinze anys: si ens fixem en les xifres globals, la convocatòria ha sumat un total de 152 projectes subvencionats, localitzats en 27 països diferents de quatre continents; n’han resultat beneficiades una setantena d’entitats, i el pressupost total destinat als ajuts s’aproxima als 625.000 euros.

Nombre d’ajuts i pressupost destinat per zones geogràfiques (2007-2021)

 • Àfrica
  63 projectes - 259.300 euros

 • Catalunya
  38 projectes - 127.800 euros

 • Amèrica del Sud
  24 projectes - 150.800 euros

 • Àsia
  14 projectes - 44.500 euros

 • Amèrica Central
  12 projectes - 40.500 euros

 • Europa
  1 projecte - 1.600 euros

TOTAL: 152 projectes - 624.500 euros

Gràfic UPF Solidària

Tres modalitats diferents, per pal·liar les desigualtats i la vulnerabilitat

La convocatòria anual d’ajuts econòmics per a projectes de compromís social i desenvolupament sostenible, que aquest 2021 ha complert la seva quinzena edició, suposa un compromís de tots els col·lectius de la UPF (personal docent i investigador, personal d’administració i serveis, estudiants i alumni) per treballar amb els països i les comunitats que més pateixen la desigualtat i la pobresa en les seves múltiples dimensions, amb unes bases que s’han anat adequant a les circumstàncies i al context social.

La sol·licitud ha d’anar a càrrec d’algun membre de la comunitat universitària, de la mà d’una entitat social (que representi els interessos de les persones beneficiàries), entre els quals ha d’haver un vincle. Aquesta persona exerceix d’interlocutor amb UPF Solidària i participa activament en l’execució del projecte, que s’ha de gestionar de manera que els beneficis a tercers generats indirectament (contractació de personal, adquisició de material, etc.) recaiguin en el personal local i en les zones geogràfiques i les àrees de població destinatàries.

Joves tutelats i extutelats reben suport en el marc d'un projecte que vetlla pels seus drets, a Barcelona

Amb una dotació anual de 40.000 euros des del 2014, actualment la convocatòria consta de tres línies: una primera, de formació i educació, encaminada a accions que promoguin l’educació i que facilitin la formació de formadors en universitats o d’altres institucions educatives reglades, en temes de desenvolupament sostenible; una segona, per a projectes destinats a fomentar la cooperació internacional al desenvolupament, i una tercera, d’activitats solidàries d’àmbit local adreçades a col·lectius en risc d’exclusió social.

Incloure un component educatiu i formatiu, tenir com a finalitat la transferència de coneixement, implicar la comunitat beneficiària i que siguin projectes coherents, viables i sostenibles (que es puguin mantenir de manera autònoma un cop finalitzats) són alguns dels aspectes dels projectes que més es valoren.

La convocatòria (les bases vigents, aprovades pel Consell de Govern de la Universitat, daten del 2019) marca unes prioritats pel que fa als projectes subvencionats, que finalment són escollits per una comissió avaluadora: està presidida pel vicerector o vicerectora competent, i formada per representants de l’àmbit de responsabilitat social de la UPF, dels diferents col·lectius de la Universitat, un membre del Consell Social i una persona experta externa.

Incloure un component educatiu i formatiu, tenir com a finalitat la transferència de coneixement, implicar la comunitat beneficiària i que siguin projectes coherents, viables i sostenibles (que es puguin mantenir de manera autònoma un cop finalitzats) són alguns dels aspectes dels projectes que més es valoren.

Projectes subvencionats al llarg de les quinze edicions

Cercador de projectes
 

Mapa dels projectes internacionals de cooperació al desenvolupament de la UPF

En vermell, projectes subvencionats a la convocatòria 2021.

Mapa dels projectes locals de cooperació de la UPF

En vermell, projectes subvencionats a la convocatòria 2021.

Una convocatòria d’abast mundial que s’adapta al context

Un dels aspectes més destacats de la convocatòria, si es té en compte el continent, el país, la regió i els col·lectius destinataris dels ajuts, és que copsa les necessitats vigents de cada moment: és un mirall que reflecteix els diferents conflictes i vicissituds a escala mundial, com poden ser les crisis econòmiques, demogràfiques, de refugiats, catàstrofes humanitàries o pandèmies, com la covid-19.

Arran de la crisi econòmica i social del 2008, per exemple, es va notar un increment dels projectes de solidaritat localitzats a Catalunya, bàsicament a Barcelona, juntament amb ONG i entitats locals

Arran de la crisi econòmica i social del 2008, per exemple, es va notar un increment dels projectes de solidaritat localitzats a Catalunya, bàsicament a Barcelona, juntament amb ONG i entitats locals, perquè van augmentar molt les necessitats de persones amb risc de vulnerabilitat. Després, hi ha hagut diverses fluctuacions tant pel que fa a aquests projectes locals com als vinculats a la cooperació al desenvolupament, que al llarg dels anys s’han focalitzat, de manera destacada, en països d’Àfrica, seguits d’Amèrica del Sud i, en menor mesura, d’Amèrica Central i d’Àsia.

Rànquing de projectes per països destinataris dels ajuts:

TOTAL: 152

Les convocatòries del 2021 i el 2020, marcades per la pandèmia

Coincidint de ple amb els efectes de la covid-19, la darrera convocatòria dels ajuts ha suposat un rècord de participació, amb un total de 28 projectes presentats (entre els quals, se’n van seleccionar 14, finançats amb una forquilla que va dels 1.450 als 5.300 euros), repartits de manera força equitativa entre els diferents col·lectius de la Universitat: cinc a càrrec d’estudiants (un dels quals del programa UPF Sènior), onze de PDI, sis del PAS i sis d’alumni.

“Aquest 2021, en temps de pandèmia, hem pogut constatar un augment dels ajuts orientats a pal·liar necessitats, que probablement moltes ja hi eren; però que la covid-19 ha agreujat i visibilitzat”.

Docents del Senegal són els beneficiaris d'un ajut per millorar les estratègies pedagògiques davant la pandèmia

En la convocatòria 2021, s’han prioritzat els projectes vinculats als ODS números 3, 10 i 13 (que corresponen, respectivament, a Salut i Benestar, Reducció de les Desigualtats, i Acció pel Clima), a més dels coincidents amb les línies del projecte Benestar Planetari vinculats en aquests ODS. La majoria de projectes s’han localitzat a l’Àfrica (11), dos a Barcelona i a l’Àrea Metropolitana i un a l’Àsia. Segons Mònica Figueras, “aquest 2021, en temps de pandèmia, hem pogut constatar un augment dels ajuts orientats a pal·liar necessitats, que probablement moltes ja hi eren; però que la covid-19 ha agreujat i visibilitzat”.

Justament va ser l’esclat de la pandèmia el que va provocar que la convocatòria del 2020 fos excepcional i que molts dels onze projectes seleccionats es veiessin afectats: “Després d’uns mesos d’iniciar-se la majoria de projectes, ens van arribar missatges informant que, com a conseqüència de les mesures establertes per la pandèmia, es trobaven amb incidències”, asseguren des d’UPF Solidària. Aquest fet va provocar que alguns projectes s’haguessin de reestructurar i que es flexibilitzés la seva execució amb dues opcions: ampliar els terminis de finalització i permetre destinar parcialment la subvenció a necessitats derivades de la pandèmia.

Durant l’execució dels projectes, UPF Solidària està en contacte tant amb l’entitat com amb la persona sol·licitant per fer-ne un seguiment i difusió a través dels canals de comunicació institucionals. Un cop finalitzada la seva execució, les persones sol·licitants han de presentar la memòria del projecte i la justificació econòmica amb la qual s’acredita que s’ha fet tot allò previst a la sol·licitud, així com el seu impacte. A més, UPF Solidària assessora les persones de la comunitat universitària i les entitats que es presenten a la convocatòria.

Joves en risc d'exclusió social reben ajut en el marc d'un projecte que els proporciona competències transversals i tecnològiques

Promoure la col·laboració i la creació de xarxa

Els ajuts no s’atorguen directament a projectes propis de la UPF, sinó que es demana una contrapart: ONG i entitats vinculades al tercer sector que siguin solvents:  “L’objectiu és crear xarxes, vincles, sinergies amb la societat i amb agents externs”, apunta Mònica Figueras. També representa un reconeixement als membres de la UPF, ja que gràcies a formar part de la comunitat universitària, poden accedir als ajuts i tirar endavant els seus propis projectes.

Total d’ajuts concedits per col·lectius de la UPF (2007-2021)

TOTAL: 152

*Inclou estudiants de grau, de postgrau i UPF Sènior

El fet que s’hi puguin presentar tots els col·lectius de la Universitat, inclosos els alumni i els membres del PAS i del PDI jubilats, fa que augmenti el vincle amb la institució i que ajudi a crear comunitat i sentit de pertinença. De fet, la convocatòria promou i valora que es presentin candidatures on es barregin col·lectius diferents de la Universitat.

“La participació any rere any d’estudiants, alumni, PDI i PAS, amb compromisos i projectes individuals plurals, exemplifica i suma un esforç i un aprenentatge que es consoliden en una sensibilitat i un compromís globals de comunitat”

Montserrat Vendrell, presidenta del Consell Social de la UPF, òrgan que col·labora de manera destacada en el finançament de la convocatòria i amb representació en la comissió avaluadora que selecciona els projectes, opina que “la participació any rere any d’estudiants, alumni, PDI i PAS, amb compromisos i projectes individuals plurals, exemplifica i suma un esforç i un aprenentatge que es consoliden en una sensibilitat i un compromís globals de comunitat”.

D’altra banda, durant l’any, en les activitats de sensibilització organitzades per UPF Solidària, com la Fira UPF Solidària, conviden les entitats que han obtingut els ajuts a prendre-hi part, perquè es puguin donar a conèixer i puguin interactuar amb altres entitats participants.

Xerrada divulgativa en el marc de la Fira UPF Solidària

Una convocatòria arrelada en un model d’universitat

Tal com destaca Mònica Figueras, aquesta convocatòria no està plantejada com una activitat paral·lela a les funcions pròpies de la Universitat, sinó que es tracta “d’encabir-la en la docència i en la recerca que porta a terme la UPF, dos àmbits que cal impregnar de solidaritat i cooperació, i orientar-la a projectes lligats al que és la pròpia missió de la Universitat”.

Pel que fa a la docència, la convocatòria fomenta les competències transversals incloses en el projecte EDvolució, el nou model educatiu de la UPF, com són el compromís ciutadà i el compromís cívic amb els reptes planetaris. A més, el Passaport UPF, un dels components d’EDvolució, recollirà els coneixements, les habilitats i les competències adquirides pels estudiants al llarg dels seus estudis, com ara les que són inherents a la convocatòria.

Pel que fa a la docència, la convocatòria fomenta les competències transversals incloses en el projecte EDvolució, com són el compromís ciutadà i el compromís cívic amb els reptes planetaris

No obstant això, Mònica Figueras especifica que la convocatòria d’UPF Solidària està més vinculada a aspectes relacionats amb la docència i la formació, mentre que per potenciar la recerca i transferir-la a la ciutadania, el que es va fer des del seu vicerectorat va ser crear una convocatòria paral·lela d’ajuts econòmics per a activitats d’impacte social de la recerca (ja se n’han fet dues edicions), amb l’objectiu de promoure la recerca multidisciplinària en aquest àmbit.

Adolescents índies reben suport en el marc d'un projecte que vol cobrir les necessitats educatives sorgides arran de la covid-19

Un finançament a tres bandes, amb protagonisme de la comunitat universitària

El finançament de la convocatòria dels ajuts d’UPF Solidària es nodreix del fons de solidaritat, que inclou partides del pressupost general de la Universitat i del pressupost del Consell Social, i les aportacions voluntàries dels membres dels diferents col·lectius de la comunitat universitària (el PAS i el PDI a través d’un descompte en la nòmina, i els estudiants, marcant l’opció de col·laborar en el moment de fer la matrícula), a més d’altres donacions puntuals.

Des d’UPF Solidària apunten que “tot i que les aportacions per part de la comunitat universitària s’han mantingut força estables al llarg d’aquests anys, hem notat un augment del nombre d’estudiants que han fet la seva aportació en el moment de formalitzar la matrícula el 2020”. Creuen que el motiu pot ser degut a la pandèmia i a l’augment de la difusió dels projectes que han fet.

“Tot i que les aportacions per part de la comunitat universitària s’han mantingut força estables al llarg d’aquests anys, hem notat un augment del nombre d’estudiants que han fet la seva aportació en el moment de formalitzar la matrícula el 2020”

Mònica Figueras incideix en el fet que “la filosofia de la convocatòria és el cofinançament, l’existència d’una contrapart i les aportacions que es fan per altres vies”. Remarca que siguin les persones dels diferents col·lectius de la UPF les que posin diners per desenvolupar projectes impulsats des de dins mateix de la comunitat universitària i que facin possible apropar la solidaritat i la cooperació.

Montserrat Vendrell afirma que l’objectiu d’aquesta convocatòria d’ajuts es troba al cor de la missió del Consell Social, l’òrgan que presideix, que representa la societat catalana en una universitat pública com és la UPF: “Els projectes que es desenvolupen amb aquests ajuts maximitzen l’impacte de la responsabilitat social institucional i estan totalment alineats amb una universitat oberta al món; per això col·laborem en el seu finançament”, conclou.

(El vídeo no inclou les dades de les dues darreres convocatòries)

Sis projectes seleccionats en la convocatòria 2021, impulsats per membres de tots els col·lectius de la Universitat

Per poder copsar l’abast de la tasca de solidaritat i cooperació que la UPF està portant a terme arran de la convocatòria, presentem sis projectes que han obtingut ajuts aquest 2021, dos dels quals es localitzen a Catalunya, tres a l’Àfrica i un a l’Índia. Els sol·licitants representen tots els col·lectius de la Universitat (PDI, PAS, estudiants i alumni) i les persones beneficiàries, a través de les entitats que fan de contrapart, són joves tutelats o extutelats i immigrants en situació de vulnerabilitat de la ciutat de Barcelona; docents, dones agricultores i alumnes amb diversitat funcional al Senegal i adolescents infectades o afectades pel VIH/sida a l’estat indi de Maharashtra.