Documentació relacionada amb els processos d'avaluació de la qualitat dels ensenyaments. En concret, aquest espai conté documentació sobre la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació (Marc VSMA).

 

Aquest espai conté els informes o estudis que ha realitzat el centre sobre les seves titulacions o aspectes rellevants del propi centre, així com els informes de valoració de l’activitat acadèmica que emet la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat (UPEQ), com, per exemple, preinscripció, accés i matrícula, desplegament i rendiment, entre d’altres.

 

IMPORTANT!: NO elimineu aquesta línia ni editeu res a sota.