• TRENCHS PARERA, MIREIA (2021). Video (from 00:17:25). Participation in TV programme "¿Dónde nacen los idiomas?" within El Cazador de Cerebros. RTVE. (Broadcast May 17th 2021).
  • TRENCHS PARERA, MIREIA (2021). Mireia Trenchs: “La normalització lingüística va normalitzar el bilingüisme”. Entrevista concedida a la revista Pensem.cat.
  • ESTORS, LAURA (2020) Video (00:00:00 – 00:14:00) «L’adquisició del català com a llengua estrangera en el context multilingüe barcelonès: Estudi sobre les variables que intervenen en el procés d’aprenentatge d’alumnes adults indoirànics, arabòfons, sinoparlants i castellanoparlants». III Jornades «La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana» - YouTube
  • PATIÑO-SANTOS, Adriana (2020). Podcast The challenges of diversity and reception programs in secondary schools: Reflecting on inequality and language education.
    *This podcast addresses the story of a successful reception programme held at a state school in Barcelona, which unfortunately ended up closing for diverse reasons. This case allows us to consider various factors that go beyond the classroom practices. A reception process needs to be a joint effort between all the teachers and managerial staff at the school, not merely the responsibility of the teachers responsible for diversity
  • TRENCHS-PARERA, Mireia (2020). Video Viure entre llengües: reptes, actituds i estratègies lingüístiques dels joves catalans. IV Jornada de Dinamització Lingüística, Direcció General de Política Lingüística, Govern de les Illes Balears, Mallorca.
  • TRENCHS-PARERA, Mireia (2020). Video Com pot aprofitar la universitat el multilingüisme i la multiculturalitat per enfortir la seva funció social i integradora? Fragment d’entrevista, 360upf.
  • ESTORS, LAURA (2018) Video (00:11:16 – 00:26:46) "Preferències i actituds lingüístiques dels futurs mestres d'Educació Infantil i Primària" IV Jornades «La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana» - YouTube