News

Departament d'Humanitats

Jaume I Building (Ciutadella Campus)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

 (+34) 93 5421156
 (+34) 93 935421620

[email protected]