Coordinator Coordinator

Researchers Researchers

Pre-doctoral researchers Pre-doctoral researchers

Collaborative groups Collaborative groups

Universitats catalanes / universidades catalanas / Catalan universities: 

 • Grup d'Estudis de Pragmàtica i Anàlisi del Discurs (GrePAD), coord: Dra. Núria Alturo, Dr. Lluís Payrató (Universitat de Barcelona)
 • Grup de Recerca en Ensenyament i Interaccions Plurilingües (GREIP), coord: Dra. Lucila Nussbaum (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Observatori de la Cobertura de Conflictes, coord: Dr. Xavier Giró (Universitat Autònoma de Barcelona)

Universitat Pompeu Fabra:

 • Grup d'Estudis de Prosòdia (GrEP), coord: Dra. Pilar Prieto (DTCL, UPF)
 • Grup de Recerca Centre d'Estudis de Discurs i Traducció (CEDIT), coord: Dra. Victòria Alsina (DTCL, UPF) 
 • Grup de Recerca en Aprenentatge i Ensenyament de Llengües ([email protected]), coord: Dr. Daniel Cassany (DTCL, UPF) 
 • Grup de Recerca en Lingüística Computacional (GLICOM), coord: Dr. Antoni Badia (DTCL, UPF) 
 • Grup de Recerca Interdisciplinari sobre Immigració (GRITim), coord: Dra. Gema Rubio. (Dept. de Ciències Polítiques i Socials, UPF)

Altres universitats espanyoles / otras universidades españolas / other Spanish universities:

 • TeLL Research Group (Tecnologias emergentes aplicadas a la lengua y a la literatura), coord: Dr. Francisco Alonso Almeida (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)
 • Grupo de investigación sobre Multilingüismo, Identidades sociales, Relaciones interculturales y Comunicación (MIRco), coord: Dra. Luisa Martín Rojo (Universidad Autónoma de Madrid)
 • Grupo de investigación "Discurso y Comunicación en Lengua Inglesa: Estudios de Lingüística Cognitiva y Funcional" (GDISCOM-COGFUNC), coord: Dra. Juana Isabel Marín Arrese (Universidad Complutense de Madrid)

Altres universitats europees / otras universidades europeas / other European universities: 

 • Laboratoire de recherche sur l'interaction sociale et la multimodalité. Dr. Lorenza Mondada (University of Basel)