Vés enrere Resum de la sessió "AI in teaching: Good practices, challenges and opportunities" celebrada el passat 22 de Juny

Resum de la sessió "AI in teaching: Good practices, challenges and opportunities" celebrada el passat 22 de Juny

30.06.2023

 

El 22 de juny passat es va celebrar al Campus Poblenou la sessió titulada "AI in teaching: Good practices, challenges and opportunities" que va organitzar l'Espai d'Innovació de l'Escola d'Enginyeria i Departament TIC amb l'objectiu de compartir experiències, reptes, reflexions i inquietuds.

En aquesta sessió comptem amb la professora del Departament Davinia Hernández-Leo, que dinamitza la formació sobre aquest particular a la UPF i altres institucions.

L'agenda de la sessió se centrava bàsicament en una intervenció de la professora Davinia seguida d'una discussió moderada per la responsable d'Innovació Docent del centre, la professora Patricia Santos que va donar suport a la seva intervenció amb aquesta presentació.

De la intervenció:

Com a punts de context, la professora Hernández-Leo va destacar l'impacte de l'ús d'eines com Xat GPT en Educació Superior i el ressò que s'ha fet als mitjans de comunicació sobre la IA en general i el seu impacte i usos en aquesta etapa. En aquesta línia es van comentar casos específics de països en què s'han plantejat moratòries i/o s'ha discutit tornar al passat educatiu, centrant el treball d'aula en l'ús de llapis i paper.

Davinia va comentar també l'impacte d'aquest tipus d'eines al plagi i el tipus de competències que es pot treballar i millorar amb el seu ús (sense quedar-se exclusivament amb l'impacte “negatiu”, sinó com el bon ús, pot impactar positivament en la millora de pràctiques educatives i per tant, en el procés d'aprenentatge, es va emfatitzar que en aquest moment és més important, interessant i necessari que mai reforçar l'ús de la intel·ligència humana en contrast a la IA.

També es van comentar les limitacions i l'arrel: lògicament persones amb background a l'àmbit educatiu i tecnològic, té moltes més eines i coneixement per fer una feina molt més refinada amb aquestes eines que altres persones que veuen més amenaces que oportunitats. Així, es tracta de refinar i donar les “ordres” correctes per tenir un resultat més refinat i rigorós. Això no vol dir que aquest tipus d'eines no tinguin limitacions, però si és important entendre que vénen definides també, pel seu ús.

De manera més concreta, s'emfatitza quin tipus de tasques d'aprenentatge l'ús d'aquestes eines pot ser especialment positiu, destaquen l'autoavaluació: demanar feedback sobre alguna cosa escrita a nivell gramàtic, coherència, etc. I també en processos de pluja de idees. La professora Hernández-Leo ens mostra durant la xerrada un exemple d'ús de xat GPT que ella mateixa va portar a la pràctica i destaca, entre altres aspectes, un error en el feedback de xat GPT, reforçant novament que la revisió del retorn que fan aquest tipus d'eines s'han de fer críticament. Altres exemples educatius per a l'ús de xat GPT i altres eines d'aquest tipus poden ser: comparar executables d'estudiants, comprar versions diferents d'un executable/text/versió, detectar millores derivades dels canvis d'aquestes versions, etc.

Com a reptes, destaca elements com la responsabilitat professional que tenim tots com a treballadors públics en educació superior i generadors potencials d'AI. Elements com la privadesa el plagi, la veracitat i l'ètica (biaixos) són elements fonamentals per tenir en compte el desenvolupament i ús de la IA. En aquesta línia apunta a la reflexió sobre el fet irrefutable que les tecnologies d'AI avancen més ràpid que els detectors del seu ús, és a dir, que és més eficient i enriquidor treballar per fer un bon ús d'aquestes eines que per evitar-ne l'ús perquè sembla teòricament impossible.

Així, la professora Hernández-Leo proposa considerar criteris com l'efectivitat, l'eficiència, l'autenticitat i la diversió per a l'ús d'aquestes eines en el procés d'aprenentatge. També comenta la importància i la necessitat de redirigir la mirada dels executables avaluables que proposem al nostre estudiantat, contemplant els processos i no únicament els productes/resultats.

Pel que fa a la discussió, aquesta va partir d'una síntesi del feedback que es va recollir al formulari facilitat als assistents prèviament a la sessió, esmentant els usos i tipus d'interacció (directa o indirecta) amb la IA que s'ha tingut en diferents assignatures; alguns exemples van ser: plantejar elements de reflexió sobre l'ús i l'impacte de la IA a la professió, a l'àmbit acadèmic, al seu bon ús per treure'n més rendiment, als riscos, etc.

Apareix el tema ètic en el comportament/actitud de l'estudiantat com a element essencial atès que l'ús d'eines d'AI és inevitable i fins i tot necessari com a recurs educatiu. El treball ha d'estar al pas previ, és a dir, com preparem l'estudiantat per mantenir un comportament ètic i alhora fer un ús de la IA estès per treure-li el màxim rendiment possible?

L'element de debat protagonista va ser sens dubte l'avaluació, especialment en assignatures nombroses on fer seguiment més individualitzat no és possible per un tema de recursos. Així mateix, es van parlar d'un altre tipus de metodologies d'avaluació com ara proves orals, de llapis i paper, etc.

Com a treball futur es va plantejar la necessitat d'elaborar una guia i recollir bones pràctiques a nivell de centre, un recurs viu que s'anirà construint i creixent amb el pas del temps. També es va proposar de repetir la sessió a principis d'any.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact